Proces Spirituele Ecologie

1. Wat je kunt verwachten in je groeiproces van spirituele ecologie?

Misschien heb je al eens een program gevolgd in spirituele ecologie, een retraite, workshop, of kwam je destijds regelmatig in De Gaarde. Ook als dat niet zo is en je bent nog vrij onbekend met spirituele ecologie kun je mogelijk op deze weblog veel inspiratie vinden voor je dagelijkse leven. Misschien wil je meer ingeleid worden in deze bron van spiritualiteit. Kijk dan ook op de pagina Verdiepingstraject.

Een eco-retraite, een pad van verdieping of workshop kan een grote verandering teweeg brengen, vooral als er werd /wordt gewerkt vanuit het Nieuwe Verhaal van de Kosmos. Een nieuw wereldbeeld is confronterend en kan wezenlijke zaken in je leven overhoop zetten. Het Scheppingsverhaal in de Bijbel is vaak ons leven binnen gekomen als een dogma, terwijl het feite een mythe is waarmee de Bijbelse mens zijn vragen over de oorsprong van alle dingen probeerde te beantwoorden en zo zijn geloof in een Schepper van alles uitdrukte. De meeste mensen in onze tijd hebben daar niets meer mee en toch….onbewust leven we vaak tussen twee verhalen in. Mag je wel denken los van het traditionele Scheppingsverhaal? Het Oude Verhaal van de Schepping in zeven dagen hebben velen achter zich gelaten ….maar is er een nieuw verhaal voor in de plaats gekomen, een verhaal wat ons in deze tijd zin en richting kan geven? Juist het ontbreken van een dergelijk verhaal is vaak de grondoorzaak van crisissen van zingeving, identiteit. Werken met inzichten van spirituele ecologie kunnen confronterend zijn maar ook heel erg mooi. Allerlei gedachten, sterke emoties, depressieve gevoelens misschien,  kunnen ons overvallen. Twintig jaar heb ik mensen bijgestaan in deze cruciale veranderingen in hun leven en van mijn eigen en hun proces heb ik heel veel geleerd. Deze ervaring zet ik graag in nu; ik noem het transitie-coaching.

Waarschijnlijk ben je al jaren bewust van de situatie waarin de Aarde verkeert en heb je je eigen wegen gevonden voor inspiratie en vandaaruit de energie om je in te zetten. Waar is je diepste bron en de basis voor dit alles? In zijn boek “Spiritual Ecology” schrijft Llewellyn Vaughan Lee, a Sufi master: ” wij dienen allen onze verantwoordelijkheid te nemen ….( voor de ecologische crisis e.v.) . En hoewel er al zoveel is gebeurd, toch schijnt er nog weinig ten diepste te veranderen op een collectief niveau….het schijnt dat onze materialistische cultuur nog steeds kiest voor duurzaamheid als doel op zich. Er zijn nog niet veel tekenen die erop wijzen dat de wereld bereid is het materialisme op te geven. Hoewel we als individu gekozen hebben voor een ecologisch leven, toch heeft onze materialistische cultuur op een collectief niveau de sacrale dimensie van leven vergeten… En juist dit bewustzijn voedt onze ziel en we moeten er ons toe verhouden…” Blz.245-251

Als je de pagina Spirituele Ecologie al hebt gelezen, zal je begrepen hebben dat je voor je werk voor de Aarde moet bouwen aan stevige spirituele basis. En dat is een lang en diep proces. Ik weet uit ervaring hoe lang het duurt om de vele visies, nieuwe inzichten, gevoelens die daarbij horen in je leven te integreren. Ik heb geluk gehad want ik nam deel aan een studieprogram van drie maanden (in Genesis Farm, NJ, USA , 1998) en ik had wijze gidsen en teachers om me heen. En de kring van mede – studiegenoten met wie ik samen kon leren en delen. We waren een grote hulp voor elkaar in dit proces en dat heb ik als geschenk ervaren. Ik kon alle tijd nemen voor dit transformatieproces dat zich stapje voor stapje voltrok en voltrekt tot op de dag van vandaag, nu al twintig jaar lang.

                                               free photo internet

 

2. Waar sta je nu en hoe ga jij verder op je weg van groei in een spiritueel ecologisch wereldbeeld?

Mogelijk was de verandering zo overtuigend en diep en ben je verder gegaan of begonnen met je grondingsoefeningen en een wijze van aandachtig leven. Mogelijk heb je wegen gevonden voor eco- healing werk. Misschien zoek je nieuwe bronnen om je relatie met Moeder Aarde te blijven verdiepen. Of wil je je visie en inzichten delen met je vrienden, leerlingen, collega’s. Misschien vind je het wel heel fijn om contact te hebben met gelijkgestemden. Daarom maakte ik deze weblog, die al jaren heeft bestaan en werkte ik die om met de focus eco-spiritualiteit en spirituele ecologie.

3. Spirituele begeleiding en transitie – coaching.

Ik zag mensen door diepe existentiële crisissen gaan nadat ze het aandurfden om het oude wereldbeeld los te laten voor een nieuw opkomend ecologisch wereldbeeld. Vaak begrepen zij en hun omgeving niet wat er met hun gebeurde. Vaak werden ze geacht burn out te zijn, terwijl er zich van binnen een enorm creatief proces aan het voltrekken was. Ze werden behandeld als patient, terwijl ze moedig hun eigen zoektocht aangingen en dat is van een heel andere orde.

Meer dan veertig jaar heb ik mensen begeleid in hun spirituele zoektocht, zoekend naar wegen van gebed, meditatie, roeping etc. In de latere jaren merkte ik dat deze zoektocht door de situatie in de wereld nu ook sterk veranderde. Ik zag dat de groei in een ecologisch wereldbeeld de echte basis is van spirituele groei. De eenheid ontdekken waarvan we deel uitmaken. Er is één werkelijk antwoord op de vele vragen in een leven: je weer met de Aarde verbinden, je plaats vinden en innemen in de kosmos. Als dat mocht gebeuren zag ik dat mensen een nieuwe zin in hun leven ontdekten, vaak een diepe vreugde en groot gevoel van dankbaarheid ontvingen.

Dat is de vrucht van initiatie in de kosmos. Vroeger werd een kind bij het begin van de puberteit geïnitieerd in de kosmos, via de inwijdingsriten. Waar en hoe zijn wij ingewijd in de kosmos? Wie heeft onze vragen beantwoord als kind toen we vroegen waar we vandaan komen en hoe alles is ontstaan? De grotten en de bossen van de initiatie riten zijn nu vervangen door onze huiskamers met eindeloze liedjes van reclame en daarmee zijn kinderen overgedragen aan de reclame maatschappij. In zijn boek  “The Hidden Heart  of the Cosmos”, heeft Brian Swimme gouden regels geschreven. Wie heeft ons geleerd wat het betekent om mens te zijn in het universum op dit moment van de evolutie? Toen waren er de sjamanen en wie doet het nu? Hoe vindt de ( jonge)  mens de antwoorden op de vraag waar alles vandaan komt, zijn eigen oorsprong en identiteit?

Als we de (jonge) mens willen helpen om thuis te komen in de kosmos en inwijden in de mysteries van leven en dood, moeten we ook zelf door het proces heengaan. We zullen weten dat we met heel sterke energetische stromen en prachtige energie te maken hebben.

Dus wil ik je via deze pagina uitnodigen voor een intense en prachtig proces. Op de pagina Verdiepingstraject zal je een pad vinden om te gaan. Het is een weg van verdieping en studie via teksten en video’s, meditaties en allerlei suggesties voor ecologisch leven. Er zullen ook vragen zijn  om uit te wisselen met elkaar. Als het kan doe het dan samen met anderen. Met verwijzingen naar boeken, video’s en film via YouTube kun je zo diep gaan als je zelf wilt. Het is niet alleen een weg van informatie en weten, hoe belangrijk dit ook is. De weg loopt door je hart,  je ziel en je geest. Je zult mogelijk ook merken dat er lichamelijke veranderingen zijn en uiteindelijk veel meer lichamelijk welbevinden.

Wie weet, ben jij wel straks degene, die zoals de sjamaan in vroegere tijden, mensen inwijdt in een intieme verbinding met de kosmos en de Aarde. Dus, doe mee, sluit je aan en ga dit proces aan. Blijf leren, mediteren en doe je werk voor de heel wording van de Aarde. In iedere ontwaakte mens wordt de Aarde meer heel.

Verken deze weblog verder en overweeg of je dit commitment kunt maken van je eigen spirituele groei voor het welzijn van jezelf en van de Aarde. Wat er van je gevraagd wordt is niet gecompliceerd, het is diep. Dat is iets anders. Dus waarom aarzelen of bang zijn?

vrije foto, NASA

                                              “Het grote onbekende maakt je klaar

om verder te gaan dan jezelf en het mysterie van Liefde binnen te gaan.

Je wordt gevraagd om los te laten wat geen liefde is.

Laat los al wat niet langer het hoogste goed dient.

Vraag “wat is het hoogste goed?” en je wordt geleid om het te zien.

Leiding komt uit de Bron, die in je hart is en je nooit heeft verlaten.


 

  • Spiritual Ecology ; The Cry of the Earth Llewellyn Vaughan-Lee ISBN 978-1890350-45-1
  • F. Coppieters in Handbook for the Evolving Heart. ISBN 0-97535559  http://www.livinglightcenter.com
  • The Hidden Heart of the Cosmos. Humanity and the New Story. Brian Swimme. ISBN 1-57075-058-0

 

Elly Verrijt, augustus 2017