Spirituele Ecologie

1.Wat is Spirituele Ecologie?

Op de website Spirituele Ecologie,  http://www.spiritualecology vond ik een heldere omschrijving van Spirituele Ecologie. Spirituele Ecologie is het ontdekken van de  spirituele dimensie van de huidige ecologische crisis.

Onze huidige ecologische crisis dient zich van alle kanten aan: in de uitputting van de natuurlijke bronnen van onze planeet, klimaat verandering en opwarming van de Aarde, de verzuring van de oceanen, de vernieling van onze habitat, het uiteenvallen van de leefsystemen van de planeet. Vanwege de urgentie van deze crisis en de bedreigde toekomst voor de Aarde en haar leven, zien we overal geweld toenemen. Van wie is immers het land, het water, de lucht, de bossen? Wie zal er nog een toekomst hebben en wie zal ten onder gaan? En zij die op zoek zijn naar overleven zien we voorbijtrekken in de eindeloze stromen vluchtelingen.

Tegelijkertijd zien we de inspanningen en inzet van zoveel mensen overal in de wereld en worden we ons meer en meer bewust dat onze hulp nodig is voor de toekomst van de Aarde.

Alle inzet voor een meer duurzame toekomst van de Aarde vraagt om een spirituele gronding en basis. Ik zal verder verduidelijken wat ik hiermee bedoel.

free picture internet

Overal doen mensen wat zij kunnen om de ecologische crisis aan te pakken, maar gaan we diep genoeg? Zien we dat deze crisis een spirituele crisis is? Velen zijn de sacrale dimensie van alle leven vergeten en hebben onze verbinding met de Aarde verloren.

Daarom wordt een spiritueel antwoord gevraagd als de basis voor al onze pogingen om de Aarde en haar leven te helen en te bouwen aan een duurzame toekomst van alle leven op Aarde.

Het spirituele antwoord op de huidige ecologische crisis is het hart van deze weblog. Ik heb grote dingen gezien in mensen zoals jij en ik, als hun ogen open gingen en ze met hun hart zagen wat er met de Aarde gebeurt in deze tijd. Deze weblog wil je informeren over deze grote veranderingen en over de diepte van spirituele ecologie. Ik zal verwijzen naar bronnen, ervaringen van zovele mensen en je stap voor stap (via een geleid leertraject indien gewenst), meenemen in een proces van verandering en verdieping. Het gaat om een verandering in zien, voelen, ervaren, handelen. We zullen een diepgaand onderzoek moeten aangaan met onszelf over onze houding, overtuigingen over de Aarde en de wijze waarop wij haar bewonen en haar gebruiken. We zullen dan ontdekken wat onze roeping is en hoe we onze verantwoording kunnen nemen voor de toekomst.

Spirituele Ecologie gaat over een wijze van zijn en doen. Deze ecologische vernieuwing komt voort uit een proces van ecologische ommekeer. Ook een eco-vriendelijke levenshouding is gebaseerd op een spirituele fundatie, anders houdt die op den duur mogelijk ook geen stand. Het vraagt om een weg van reflectie, meditatie, en aandachtig leven en daaruit zullen nieuwe waarden zich presenteren. Als we meer en meer een weg van niet- mindful consumeren achter ons laten en we met nieuwe aandacht omgaan met alles zullen we de grote heilige samenhang van alles gaan zien. Onze levens zullen weer tot de rand gevuld zijn met verwondering en verbazing, dankbaarheid en respect en we zullen onvermoede krachtbronnen in onszelf aanboren. Nu zijn we in staat het “werk” op te pakken waar we voor staan.

Steeds weer treffen me de woorden uit het boek van Thomas Berry; Het Grote Werk. Hij laat ons zien, dat we er niet om gevraagd hebben om in deze grote crisis  van de Aarde geboren te worden, maar we zijn er als het ware in geworpen. Om de uitdagingen te doorleven en aan te gaan hebben we een sterk spiritueel leven nodig.

De grootsheid van ons leven hangt af van de manier

waarop we onze rol verstaan en vervullen”. (pag.7 )

imagesCAY12YOJ                                                      foto Ecocamp