Mijn Groeiweg/Inspiratie

 

Op deze bladzijde wil ik met u delen over mijn gidsen, leraren en bronnen van inspiratie op mijn groeiweg als Aardewerker en mijn roeping als Aarde Oudste en Aarde-Wijsheid bewaarster. Je zult zoals ik je eigen unieke proces ontdekken want ik ben er van overtuigd dat ieder die dit leest ook een dergelijk proces zal kennen. Ik heb diepe en constante  leiding ontdekt vanuit de kosmos, zoals ook het hele evolutionaire proces geleid werd vanaf het begin to nu toe. Wie het verhaal van het universum en de evolutie kent, weet hoe telkens weer op cruciale momenten de kosmos wist wat te doen en het leven ging verder. Als dit een kosmisch patroon is, dan is het ook zo voor ons eigen persoonlijke leven, want wij zijn kosmos!

Daarom deel ik dit proces met u allen, het proces van ecologische spirituele groei en mijn unieke weg. Ja, kosmos en Aarde zijn mij leraren , gidsen op de weg.

Mijn eerste leraren: mijn grootouders en ouders.

Zowel mijn grootouders als mijn ouders waren mensen van het land en boeren. Ze hadden nooit over ecologische processen en eco-vriendelijk leven gehoord. Ze deden het gewoon. Ze moesten overleven op arme grond en heel hard werken om in hun levensonderhoud te voorzien. Zoals vorige generaties boeren, waren ze heel erg verbonden met het land en vergroeid met de seizoenen en met de plaatselijke dorpsgemeenschap. Intuïtief wisten ze dat alles met alles is verbonden. Ik heb zoveel aan hen te danken en ben zo dankbaar dat ze hebben laten zien wat een eenvoudig natuur-verbonden leven is.  Uit eigen ervaring weet ik wat het betekent dat we als mens afhankelijk zijn van wat de aarde, de grond ons kan geven. We waren opgenomen in een netwerk van relaties met de andere boerenfamilies. Dat gaf veiligheid en zekerheid, samen vieren en samen delen van de overvloed van de oogsten of juist van het tekort als de oogsten schaars waren.

Dit leven heeft mijn leven sterk bepaald en later ook mijn beroepskeuze en levenskeuze. Ik werd land – en tuinbouw lerares en voedingsdeskundige. Ook de keuze voor religieus leven is gerelateerd aan dit eenvoudige begin van mijn leven op een boerderij in De Peel. Mijn ouders en grootouders wisten wie ze waren, hadden een groot gevoel voor verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid en echte eigenwaarde. Ze waren er trots op zo sterk met het land verbonden te zijn. Ik kan niet dankbaar genoeg zijn om mijn afkomst en opvoeding.

boer ploegend

vrije foto internet


 

Pierre Teilhard de Chardin

Pierre Teilhard de Chardin werd in 1881 geboren uit een voorname Franse familie. Op achttienjarige leeftijd werd hij lid van de jezuïetenorde. Omdat in 1904 de jezuïeten uit Frankrijk werden verbannen, zette Teilhard de Chardin zijn filosofische en theologische studies voort op het Engelse Kanaaleiland Jersey. Van 1905 tot 1908 doceerde hij natuur- en scheikunde aan het jezuïetencollege in Caïro. Daarna werd hij overgeplaatst naar Sussex, Engeland, waar hij zich verder bekwaamde in de geologie en de paleontologie. In 1911 werd hij in Hastings tot priester gewijd.

TeilhardP_1955

Vanwege zijn diepe kennis van de evolutie waarover hij schreef en doceerde, had hij grote invloed op de opkomst van een nieuw wereldbeeld.

Ik begon zijn boeken te lezen toen ik zeventien was. Ik was zo geraakt en gefascineerd door zijn boeken, hoewel ik niet alles begreep. er groeide in mij een nieuw wereldbeeld en een verstaan van alles. Er is toen een basis gelegd in mijn leven die steeds met me mee is gegaan en weer nieuwe groei en ontwikkeling heeft gebracht. Als ik nu terugkijk op mijn leven zie ik dat daardoor het besef van mijn roeping is gegroeid: mijn passie voor een steeds dieper en breder verstaan van de reis van de kosmos en de evolutie ( van menselijk bewustzijn). De volgende tekst uit de inleiding van zijn boek “Het Verschijnsel Mens”, trof me als een bliksem. ” Ik geloof werkelijk dat ervoor een denkend wezen geen beslissender ogenblik is dan dat waarop hem de schellen van de ogen vallen en hij ontdekt dat hij geen element is dat verloren loopt in de kosmische eenzaamheid, maar dat een universele levenswil in hem samenkomt en in hem mens wordt.”  De mens dus niet als onbeweeglijk middelpunt van de wereld, zoals men lange tijd gemeend heeft; maar als as en spits van de evolutie, wat wél zo indrukwekkend is”.  He saw the human as the axis of the evolution.

In die jaren groeiend naar volwassenheid, las ik bijna al zijn boeken. Ik was vuur en vlam bij het ontdekken van de diepere zin van alles. Ik zag hoe mijn leven, opgenomen in de cosmos van heel de geschiedenis van leven, een bijzondere sacrale dimensie had. Ik verstond wat Teilhard bedoelde met het Punt Omega; een punt van Eenheid van alles aan het eind van de evolutie. Het is de Liefde die alles beweegt naar de voltooiing van de Schepping. Deze visies hebben me altijd zoveel energie en kracht gegeven bij mijn inzet voor de wereld. Om het leven van de Aarde te behoeden en met open ogen het lijden onder ogen te zien. Het nieuwe wereldbeeld dat Teilhard beschreef in al zijn boeken heeft me geleid al die jaren. Ik ben zo dankbaar voor zoveel leiding over de jaren van mijn leraar Pierre Teilhard de Chardin.

“Kosmisch leven is een leven dat bepaald wordt door het bewustzijn dat je een atoom bent in het lichaam van de mystieke en Kosmische Christus”  Uit zijn boek Cosmic Life.

“Ons individuele bewustzijn  is de evolutie die naar zichzelf kijkt en over zichzelf reflecteert”

“Vertrouw het leven; het brengt je steeds verder, als je maar met zorg die momenten en gebeurtenissen kiest, die invloeden  of die wegen die je steeds meer de hoogte in voeren. Je moet het leven ontdekken en stap voor stap opbouwen, met het vertrouwen ( uit geloof en ervaring) dat de wereld een richting en bedoeling heeft.”

Ik dank mijn leermeester voor deze woorden en ik hoop dat jonge mensen nu er dezelfde troost, bemoediging en diep geloof  in vinden zoals ik in de jaren van mijn jongvolwassenheid.

Op YouTube kun je veel filmpjes vinden over het leven en werken van Teilhard de Chardin.


 

Schepping spiritualiteit /Mystiek van Cosmos en Aarde

De volgende leraar en inspirator op mijn weg in de tachtiger jaren van de vorige eeuw is Mathew Fox. Ik ontmoette iemand die had gestudeerd aan het Institute in Culture and Creation Spirituality in California USA dat hij had opgericht. Zij legde voor mij de weg open voor Schepping Spiritualiteit. De vroege inspiratie van mijn jeugd werd weer aangeraakt en ik begon de Schepping met heel nieuwe ogen te zijn. Ik las en mediteerde met de boeken van Mathew Fox, o.a. zijn boeken Original Blessing en The Cosmic Christ. In die tijd was hij priester en lid van de Dominicanen orde. Later werd hij door Rome gedwongen om uit te orde te stappen en zijn priesterschap op te geven.

Op een diepere manier werd ik vertrouwd met de vele mystieken en de wijsheid dragers die schreven over de heiligheid van de schepping. Creation Spirituality is een oude traditie die uitgaat van de wijsheid  van oude culturen en godsdiensten als ook hedendaagse wetenschap. Deze spiritualiteit heeft diepe Bijbelse wortels. Mathew Fox was ook een echte kenner van de Christelijke Europese mystieke tradities van de Middeleeuwen, zoals Hildegarde van Bingen en Meister Eckhart. Het zijn zulke rijke bronnen van inspiratie. De kosmos is een zegen en niet een tijdelijk verblijf waaruit de mens verlost moet worden. Hij beschrijft het groei- en bewustwordingsproces in vier stadia, een diep spiritueel pad.

  1. verwondering, ontzag ( Via Positiva)
  2. onzekerheid, duister, lijden, loslaten. ( Via Negativa)
  3. geboorte, creativiteit, passie  ( Via Creativa)
  4. gerechtigheid, genezing, vieren ( Via Transformativa)

Zijn visies en inzichten zijn nog altijd deel van de basis van mijn werk voor de Aarde.


Hildegarde van Bingen

imagesCADS6PHQ

afb. Internet

Door de studie van Schepping Spiritualiteit leerde ik ook de geschriften van Hildegarde van Bingen, haar mandala’s en muziek kennen. Zij leefde in het Rijnland, Duitsland van 1098- 1179. Ze was een katholiek non en stichtte verschillende ( ecologische kloosters )voor vrouwen. vanaf haar derde jaar had Hildegarde visioenen. Ze zag God in het leven van de kosmos, de planten, bloemen, de seizoenen. Ze wist van binnenuit dat alles Een is, iets waar wij in onze tijd ook over spreken. In haar wereldbeeld is God mannelijk en vrouwelijk, een holistische zienswijze.

Ik werd heel geïnspireerd door haar leven en wereldbeeld en haar grote kennis van de helende krachten van de natuur. Ik bestudeerde haar mandalas en mediteerde met haar teksten. In een van de meditaties “zag” ik Hildegarde. We zaten samen in een prachtige tuin in haar klooster aan de Rijn. Ik ontmoette “mijn zuster”, zoals ze me noemde en we raakten elkaar diep. Ze gaf me haar mandala van de kosmos en ze zei, “Je moet het gaan doen””. Ik bleef verbaasd en vol vragen achter en ging gewoon door waar ik toen mee bezig was; begeleiden van mensen zoals ik het altijd had gedaan. Ik kon toen nog niet begrijpen wat ze me vroeg en wat ze me had laten zien. het wereldalMandala het Wereld Al, afb. Internet

Jaren later, ik had De Gaarde al opgericht en was bezig met programma’s om mensen in verbinding te brengen met het hele verhaal van de cosmos, begreep ik plotseling, dat ik aan het doen was wat Hildegarde me gevraagd had. Ze was naar me toegekomen als mijn zuster. Ik ging nog meer aandacht geven aan het verstaan van haar visie en boodschap. Ik hoefde meer te studeren ik merkte dat ik  “verstond “. Haar woorden bleken mijn woorden en haar vervoering  mijn vervoering, haar lied mijn lied.

In de workshops en retraites over Hildegarde van Bingen nam zij het over, en ik had het gevoel dat zij door mij heen sprak. Dit had en heb ik nog nooit zo ervaren. Het is één van de meest markante spirituele ervaringen van mijn leven.


 

Conferentie “Crisis van de Aarde, Crisis van de Ziel 

Todtmoos Rütte, Z. Duitsland 1996

In 1996 nam ik deel aaneen conferentie in Z. Duitsland, aangetrokken als ik was door het thema van de conferentie: Crisis van de Ziel, Crisis van de Aarde. Ik was in die tijd erg geconcentreerd op het begeleiden van mensen met traumatische ervaringen en diepe transformatie crisissen. Ik had immers zelf een traumatische ervaring achter de rug, omdat in 1992 een vliegtuig neerstortte op het appartementen complex in de Bijlmermeer, Amsterdam waar ik toen woonde.

In deze conferentie met de vele workshops en ontmoetingen voltrok zich een grote shift in mijn wereldbeeld en alles waar ik tot dan toe van was uitgegaan. ik zag het ook in de mensen om me heen gebeuren en nu begreep ik ineens ook veel meer van de processen van de mensen die ik die jaren begeleidde. Ik was wel verbaasd toen ze aankondigden dat er tijdens de conferentie crisisteams ter beschikking waren. Nu begrijp hoe zorgvuldig men te werk ging en waarom dit nodig was. Ik had er geen idee van dat zulk een heftige crisis vaak een heel andere visie en wijze van leven met zich meebrengt. Het is de overgang van een ego waar angstvallig aan wordt vastgehouden naar een kosmisch bewustzijn. Ik ervaarde ook een grote verandering in de visie en waarden van waaruit ik mijn missie vorm gaf. Ik kan me niet alle inleiders en workshopleiders herinneren. Ze hebben me diep geraakt. Degenen die het meest indruk maakten wil ik hier verder presenteren.


Stanislaus Grof

In bovengenoemde conferentie werd me een workshop aangeboden in Holotropisch Ademwerk met Stanislaus Grof.  Deze therapie had hij bij de sjamanen geleerd en het is een weg om mensen te helpen diepe trauma’s te verwerken. Mensen worden ingeleid in de z.g. niet-gewone bewustzijnstoestanden. Diepe lagen van de ziel worden aangeraakt. Dit gebeurt in een proces van snel en diep ademhalen en de oude trauma’s die genezing nodig hebben dienen zich aan. En dat allemaal met speciale zielsmuziek op de achtergrond, waardoor allerlei emoties en gevoelens worden opgeroepen. Daar werd voor mij zoveel heel diep geheeld, zelfs dingen die ik me niet meer kon herinneren. Terwijl ik via intens lichaamswerk me weer opnieuw door het geboortekanaal worstelde, zag ik de Cosmos opengaan. Een ervaring van onuitsprekelijke schoonheid en thuis – komen. En alles was veranderd bleek later, in mijn persoonlijk leven maar ook in het therapeutische begeleidingswerk. Dat nieuwe bewustzijn is enkel dieper geworden door de jaren heen. Eén van zijn boeken dat hij samen schreef met zijn vrouw Christina Grof, The Stormy Search for the Self –  A guide to Personal Growth Through Transformative Crisis ( 1990) has been my guide since that time. Aan deze man heb ik zoveel transformatie te danken. Hij kon mensen zo bevestigen in de heftige ervaringen waar ze door heen gingen. Ik begreep dat de helden van onze dagen de mensen zijn die uit deze crisis komen en dan de leiders worden in processen van paradigma verandering en het nieuwe bewustzijn.

Stanislaus Grof , geboren in Tsjechïe in 1931, psychiater, die naar Esalen , USA ging. Samen met Abraham Maslow en Antony Sutich, mede grondlegger van transpersoonlijke psychology. In de transpersoonlijke psychology is ruimte voor religieuze en spirituele ervaringen. Hij ontwierp een compleet nieuwe psychology en een andere kaart van de psyche. Een psychology die congruent is aan de inzichten van de huidige werkelijkheid en de aard van menselijk bewustzijn. Wat eerder als pathologische symptomen werden beschouwd, benoemde hij als wegen van enorme verandering en groei.

Ik ben deze grote leraar en gids heel erg dankbaar.


 

Joanna Macy

Mogelijk was het op bovengenoemde conferentie dat ik voor het eerst hoorde over het “Wanhoopwerk” van Joanna Macy. Joanna Macy Ph.D. werd geboren in 1931. Zij is een deskundige in  Boeddhisme, Systeem Denken en diepte ecologie. Een zeer gerespecteerde stem en ze is al vijftig jaar actief in vredes- en gerechtigheidbewegingen en ecologische netwerken. Zij is de basisleraar van Het Werk dat verbindt en ze heeft met dit werk een baanbrekend theoretisch frame geschapen voor persoonlijke – en sociale verandering.

Haar werk gaat over de psychologische en spirituele aspecten van het nucleaire tijdperk, het ontwikkelen van ecologisch bewustzijn en het vruchtbare samengaan van het boeddhistische denken en de huidige wetenschap. Dit komt allemaal aan bod in haar bekendste en meest recente boeken zoals Terugkeer naar het Leven ( Met Molly Brown, ) en Active Hope ( met Chris Johnstone 2014) en vele anderen.

Ik weet nog hoe ik onder de indruk was van haar vraag : wat doe je als je de tv uitzet na het avondnieuws en je hebt al het lijden van de wereld weer aan je voorbij zien komen? Vanaf  het midden van de jaren negentig heb ik haar werk heel veel gebruikt in groepen, workshops en retraites en zag ik hoezeer het werk mensen raakte. Ze heeft me geleerd hoe ik en anderen zo gemakkelijk wegkijken van wat er echt gebeurt en de ontkenning in stand houden als we de zien wat economische groei en consumptie doen met de Aarde. Ze heeft met veel compassie en deskundigheid gewerkt met mensen die in wanhoop leefden na een nucleaire ramp of de dreiging ervan. Ik heb een workshop met haar mogen meemaken in 2008. Haar begrip Actieve Hoop is heel krachtig: ook al zien we dat we mogelijk niet overleven, dan nog kunnen we het beste van onszelf geven. Ook zijzelf maakte de innerlijke reis van wanhoop naar actieve hoop.

Actieve Hoop is wakker worden in het zien van de schoonheid van het leven, waar we voor werken. Het Web van Leven roept ons allemaal nu….”

( Active Hope, pag.  35)

Ik ben zo dankbaar voor de moed van Joanna en het tonen van bronnen van hoop aan mensen overal in de wereld. Door in haar werk te mogen delen, kon ik dat ook doen, tot op vandaag. Dank je wel Joanna voor dit geschenk!

http://joannamacy.net


Thomas Berry

Thomas Berry

In 1997 kreeg ik het boek ” The Dream of the Earth” in handen. Ik had al jaren eerder over Thomas gehoord, maar op de een of andere manier kwam ik niet toe aan het lezen van zijn boek. Er is een tijd voor alles en schijnbaar was ik er nog niet aan toe vanwege de grote veranderingen die het teweeg zou brengen in mijn leven. Toen ik er aan begon merkte ik dat dit boek verder ging na de ervaring van vuur en vlam in mijn jeugd bij het lezen van Teilhard de Chardin. Nu ging Thomas Berry, veertig jaar later. Ik heb me er zo vaak over verwonderd. Over leiding gesproken. Weer was er die ervaring ; alles wat ik las klopte zo en weer raakte ik in vuur en vlam. Dit boek deed er toe, dit was wat ik ook aanvoelde en zo moest het nu verder gaan. naderhand heb ik ook al zijn andere boeken gelezen en steeds had ik hetzelfde gevoel: dit klopt en zo is het. Iedere keer ontdekte ik weer een nieuwe dimensie in mijn Missie van het werken aan nieuw bewustzijn en paradigma verandering vanuit Het Nieuwe Verhaal. Ik werd me ook steeds meer bewust van mijn eigen vervreemding van de Aarde en haar leven en een ecologisch bekeringsproces begon op gang te komen.

Ik voelde aan dat als ik deze weg verder zou gaan er een hele grote verandering in mijn leven zou plaatsvinden. In 1998 ging ik naar Genesis Farm in Blairstown, USA voor een tijd van studie en ervaring. Nu vond ik een stevige basis voor alle veranderingen  die er al waren en kon ik, anderen helpen om een eco-vriendelijke levenswijze op te bouwen, gebaseerd op een krachtige spiritualiteit. Vaak heb ik me afgevraagd, waar ik nu zou zijn, als ik niet zoveel inspiratie had gevonden bij Thomas Berry. Toen ik later workshops gaf voor zovele mensen op zoveel plaatsen in de wereld en in verschillende culturen zag ik hoe de visie van Thomas Berry alle culturen en religies kon omvatten. Wat een gift voor de Aarde en voor deze tijd!


 

Miriam Therese Mac Gilles O.P.

miriam Mac gilles 2

De oprichtster van Genesis Farm, Sr. Miriam Therese Mac Gilles was de volgende leraar en gids die in mijn leven kwam en maakte me vertrouwd met de visie en geschriften van Thomas berry. Zij had haar initiatie gekregen van Thomas berry en ze had genesis Farm opgericht als een plaats om te leren en in praktijk te brengen waar Thomas Berry over had geschreven. Voordien was ze een lerares op een middelbare school, waar ze kunst geschiedenis doceerde. Haar “rust” werd verstoord door de indringende vragen van een Vietnamese leerling en na vijf jaar zoeken en worstelen gaf ze haar baan op en werd een ze een activiste voor sociale-gerechtigheid  en een nieuwe wereldorde. In dat werk kwam ze Thomas Berry tegen, een geoloog ( theoloog van de Aarde) en professor in de Geschiedenis van culturen en dat veranderede ook het leven van Miriam Therese Mac Gilles nog meer. In 1980 richtte ze Genesis Farm op en dit centrum werd een van de proto typen van de meer dan vijftig ecologische centra in de USA en Canada.

Voor mij is Genesis Farm de plek van weer thuiskomen in een warme verbinding met de Aarde en alle leven.


Brian Swimme

imagesXLWTN3TV

Brian Thomas Swimme ( 1950 ) is professor aan het California Institute of Integral Studies (CIIS. Hij is evolutionaire kosmoloog in het program van studies in Filosofie, Kosmologie en Bewustzijn in het program van Filosofie en Religie. Dit program bevordert intellectueel, moreel, en spiritueel leiderschap bij van de studenten. Het veld van onderzoek van Brian Swimme is in de aard van de evolutionaire dynamiek van het universum. Hij ontwikkelde een interpretatie van de mens als verschijnend wezen in de kosmos en de Aarde. Zijn centrale thema is de rol van de mens in het universum en de evolutie.

Tijdens mijn verblijf in Genesis Farm en de tijd daarna heeft Brian Swimme via zijn vele video’s me ingeleid in de geschiedenis van Kosmos en Aarde.  Uren lang luisterede ik naar zijn lessen en hij gaf me inzichten en visies waar ik nooit van had gedroomd. Zijn video’s “Canticle of the Cosmos” en van “Powers of the Universe” zijn in mijn ziel geschreven, en zoals ik vermoed in de ziel van hen die in De Gaarde en in workshops en retraites elders met zijn werk kennis maakten. Brian Swimme leerde me wat verwondering en verbazing is. het is een ongekend kostbaar geschenk om in verbinding met de kosmos te mogen leven en zo diep de kosmische processen te mogen verstaan.

http://humansandnature.org/ brian-swimme


 

Barbara Marx Hubbard and the Foundation of Conscious Evolution

BMH2

www.barbaramarxhubbard.com

Barbara Marx Hubbard ( 1929), is op hoge leeftijd nog altijd bezig op het terrein van Bewuste Evolutie. Zij is een visionaire, een sociale vernieuwster. Ze is een evolutionair denker en gelooft dat een verandering in de wereld zal gebeuren als we samen en zonder eigenbelang werken voor het grotere goed en algemeen welzijn. Ze is zich bewust dat problemen evolutie bepalen en prikkelen, dat crisis vooraf gaat aan transformatie en dat die transformatie ons nieuwe ogen geeft om te zien en antwoord te geven aan de huidige wereldwijde situatie. Als schrijfster, spreekster, mede – oprichter en voorzitter van de Foundation for Conscious Evolution, zegt ze dat de mensheid, nu als nooit tevoren,  op de drempel staat van een kwantum sprong voorwaarts.

In 1984 zette ze een internetcursus op om mensen door een transformatieproces in bewuste evolutie en leiderschap heen te leiden. Ik heb het geluk gehad aan dit proces deel te mogen nemen en van 2005 – 2006 studeerde ik een jaar lang via internet. Ik kreeg deze cursus cadeau van deze stichting. De cursus via internet bestaat niet meer, maar de inhoud en materialen zijn verkrijgbaar op DVD. Door deze cursus via Internet kwam ik contact met mensen over de hele wereld die hetzelfde proces doormaakten. Ik heb de kracht ervaren van een leer – groep die een hechte gemeenschap werd.

Dit proces is zo fundamenteel in mijn leiderschap naar een gezamenlijke toekomst toe. Met Barbara geloof ik haar woorden : ” Als we naar buiten brengen wat in ons is, dan zal dat wat er uit voortkomt ons mede doen groeien en bepalen”. Hier haalt ze een regel aan uit het Evangelie van Thomas.

Mijn dank aan deze wijze grootmoeder en leider,  voor al haar inzichten en wijsheid.


 

Swan Medicine Woman

Dit is een eerbetoon aan mijn geliefde teacher Marjorie. Zij kwam op mijn pad nadat ik De Gaarde was begonnen en ze heeft me al die jaren ondersteund, tot in 2013. Ze leerde me de Aarde lief te hebben en in dat proces mezelf steeds dieper te helen. Mede door haar kon ik zijn wie ik geworden ben, op mijn geheel eigen wijze.

Ik dank aan haar de kracht te (her) vinden van het Vrouwelijke in de diepte van mijn ziel, geest en lichaam, zo noodzakelijk voor de healing van de Aarde. Ik buig in respect voor deze teacher en Aarde-wijze vrouw die me leerde om steeds te dienen in Liefde. Zo kan de Aarde Moeder zijn, ook in mij.


 

Thich Nhat Than en de Plumvillage gemeenschap ( Orde van Interbeing)

523236_339864752768187_781621837_n

www.plumvillage.org

In het najaar van 2015 ging ik met mijn vrienden van Ecocamp ( Bandung) naar Plumvillage voor een retraite. Ik had al meer dan dertig jaar gehoord over Thich Nhat Than, oprichter van deze orde en deze plek en meditatie en mindfulness waren me niet vreemd. Zijn boeken had ik gelezen en de video over mijn leven meerdere malen laten zien aan bezoekers van De Gaarde. En toen kwam de gelegenheid voor de week in Plumvillage. Thich Nhat Than was er niet, vanwege een ernstige ziekte. Het was inderdaad, wat we zo vaak zongen die week ” I have arrived, I am home! ” Thuis in de eenvoud van het nu, inademend en uitademend. Ik werd me bewust dat al mijn reizen, alle inspanningen en al mijn inzet voor een leefbare Aarde, zich nu voegden in een stroom van rust en stilte. Thuisgekomen.. De week na thuiskomst brak ik mijn bovenarm en in een tijd van herstel werd ik me bewust dat Plumvillage me een nieuwe wijze van dienstbaarheid aan de Aarde en de wereld had laten zien. De liederen, boeken, teachings van Thich Nhat Than openden een bewustzijn van diepe rust en liefdevolle aanwezigheid.  Ik ben thuis nu na zoveel reizen en adem rustig in en uit voor de heling van de Aarde. Nu, zelf in de jaren van wijsheid aangekomen, begrijp ik dieper dan ooit dat “mindfulness ” de  wereld kan en zal redden.

Ik weet me deel van deze wereldwijde gemeenschap. Ik weet dat de mensheid in een diep en wijd proces zit van verandering als ik de Aarde streel onder mijn voeten bij elke stap. Zo loop ik met hen, stap voor stap, wetend dat de Aarde elke dag een mooiere plek zal worden, door ogen van aandacht en verwondering.


 

Elly Verrijt, augustus 2017