Aarde Oudsten

 

Leiderschap van de Aarde Oudsten

Meer dan twintig jaar geleden nam ik deel aan de Wereld Vrede conferentie in Noordwijkerhout. Mensen uit alle delen van de wereld waren er op af gekomen. De conferentie bestond uit twee delen; dagen met de focus op politieke aspecten van wereldvrede, internationale dialoog, onderhandeling – vaardigheden en concrete stappen om vrede te stichten. Het tweede gedeelte van de conferentie was een samenkomen van Aarde Oudsten ( Earth Elders). Er werd veel aandacht gegeven aan het proces om een Elder te worden en dan met die wijsheid leiderschap op je te nemen voor de toekomstige generaties.

Deze mensen, mannen en vrouwen raakten me diep. Sindsdien groeide er in mij een diep verlangen om ook Aarde – Oudste te mogen worden. Om verantwoording te claimen voor mijn vele mooie ervaringen overal in de wereld en de wijsheid die me was toegevallen. In de jaren die volgden ging mijn innerlijke wereld steeds verder open. Ik leerde haar kennen….de Aarde Oudste in mij.  Ze was er al zolang en had haar tijd afgewacht. Jaren later wist ze wat haar bijzondere opdracht was en ze richtte De Gaarde op.

In de geschiedenis van de mensheid zien we in alle tijden (Aarde) – wijze mannen en vrouwen, die hun “weten” over de Aarde en de kosmos van generatie op generatie hebben bewaard. Niet veel was er opgeschreven over deze wijsheid, want die werd doorgegeven in een diep verbonden leven met de Aarde en haar leven en de wijsheid van de kosmos. In hun mondelinge tradities en ceremonieën komt hun heilige kennis in deze tijd naar ons toe. Ze hebben zich altijd als de hoeders van de Aarde beschouwd en ze wisten dat dit een heilige roeping is.

Vanwege hun levenswijze en omdat ze diep kunnen “zien” en de betekenis van alles wat is zo diep doorgronden, hebben ze echt gezag verworven als wijzen, zieners, gidsen en leiders van gemeenschappen en stammen. Een echte Elder ( Aarde Oudste) leidt een volk in tijden van crisis, ontreddering en omwenteling en laat zien waar hoop is. Ze zijn een levende herinnering van wegen en waarden die naar de toekomst leiden en houden de ziel van de mens en van een cultuur levend en hoopvol. Ze zijn mentors, ze ondersteunen allen die willen werken aan een betere toekomst voor de Aarde en haar leven.

Hun kracht is hun inzicht in de wegen van kosmos en Aarde. Door hun diepe verbondenheid met alle leven “zien” ze hoe heilig alles is. Het heeft hen op een weg van gebed en spirituele transformatie gezet. Ze zijn healers; de medicijnmannen en medicijnvrouwen van onze tijd.

In het boek Wijsheid van het OT ( Bijbel) horen we een Elder aan het woord, God dankend voor de wijsheid die ontvangen is.

“…Hij is het die mij betrouwbare kennis verschaft heeft van alles wat is. Ik kreeg inzicht in de samenstelling van de kosmos en de werking van de elementen, in het begin en het eind en het midden van de tijden, in de baan die de zon doorloopt en de wisseling van de seizoenen, in de kringloop van het jaar en de stand van de sterren, in de aard van de dieren en de driften van de wilde beesten, in de kracht van de geesten en het denken van de mens, in de verschillende soorten planten, en de werking van hun wortels – alles heb ik leren kennen, zowel wat zichtbaar is als wat verborgen is. De wijsheid, de maakster van alles, heeft mij onderricht”.   Boek Wijsheid, hfdst.7, 17-23

De afgelopen eeuwen wisten de Elders dat er een grote verandering en transformatie van de Aarde op handen was. Nu in onze tijd beginnen ze erover te spreken en delen ze hun kennis met ons, nadat ze er eeuwenlang over zwegen. Daarom zijn de Elders echte spirituele leiders van onze tijd. Zij komen naar ons toe met de wijsheid die wij nu nodig hebben om deze tijden van verwarring en chaos te kunnen doorleven. Zij laten ons zien waar licht is in onze tijd. Er is een grote revolutie van Elders aan de gang. Zij komen samen in kringen en gemeenschappen en vinden diepe kracht bij elkaarIn ons kan bewustzijn groeien dat wij die kracht ook in ons dragen: dit is wat Moeder Aarde ons nu geeft. Als je dit eenmaal weet, zal je anders aanwezig zijn op Aarde.

Is dit buitengewoon? In feite niet. Want zoveel mensen zijn zich bewust geworden wie ze zijn in de kring van het leven van de Aarde. Ze weten zich verbonden met zovelen die in kringen samenkomen overal in de wereld en dat geeft hen de kracht om het spirituele werk te doen, dat nu moet gebeuren. Ze weten dat ze niet alleen zijn, maar samen een familie vormen.

Hoe weet je dat in jou de Elder tot rijping is gekomen? Door een proces van spirituele groei en het hangt niet af van veel studie en titels. Teveel intellectuele kennis kan juist een belemmering zijn. Is het dan afhankelijk van leeftijd? Ook niet altijd. In mijn workshops en retraites overal in de wereld heb ik jong volwassenen en mensen aan het begin van hun middelbare leeftijd ontmoet die een diepe wijsheid bezaten en echte zieners zijn. Het begint met een diep gevoel van roeping. Soms wordt iemand zich bewust van die roeping na een schok of trauma, een ernstige ziekte of diepe verlieservaringen. Bijvoorbeeld iemand ontkent niet langer wat er met de Aarde en haar leven nu gebeurt. Het kan een plots ontwaken zijn of een geleidelijk proces van spirituele rijping.

Het bewustzijn een Elder/ Aarde – Oudste te zijn heeft te maken met kwaliteit van leven en waarden. In jezelf heb je een “een heilige ander ontmoet, een wijze man of vrouw”. Je ervaart dat je verder en dieper kunt “zien”, dan wat zich elke dag aandient. Je hebt al gewerkt aan de healing van Moeder Aarde, van jezelf inbegrepen. Je hebt daarin een leiderschapsrol op je genomen. Dit heb je mogelijk gedaan, omdat je merkt dat anderen je “gezag” geven, omdat ze aanvoelen dat je “weet”. Je voelt de wijsheid van kosmos en Aarde in jezelf. Soms ervaar je sterke gevoelens, tranen, visioenen, heel sterke dromen, stemmen. Vertrouw dit alles maar en spreek er over met een Elder die jij vertrouwt.

Je kunt enkel de Elder in jezelf leren kennen als je een diep Aarde – verbonden leven leidt. Je hebt de stilte ontdekt die in de stilte is, en de zuivere stem in je hart. Je hebt een vermoeden van de onzichtbare krachten van de kosmos en de veerkracht van de Aarde en dat is de bron van je hoop geworden. Stilte, gebed, meditatie, mindfulness hebben je daarheen geleid. Je hebt het immense lijden van de wereld in je toegelaten en begint te beseffen wat mededogen kan betekenen.

Mogelijk heb je ontdekt dat Moeder Aarde je kent en roept bij een nieuwe naam. En je wordt meer en meer de naam die je is gegeven. Want de naam is de uitdrukking van je unieke gaven en sterkte. De roeping van de Aarde Oudste is altijd uniek.

Je passie en diepe liefde voor de Aarde komt voort uit je verbinding met Moeder Aarde, je liefde voor de Schepping en de Schepper. Je begrijpt hoe urgent de verandering is om de Aarde anders te bewonen en de roeping om Moeder helpen in al wat haar nu overkomt.

Je bent het mysterie van het ontstaan van de kosmos en het proces van de evolutie van bewustzijn gaan begrijpen en weet daarom hoe bijzonder het moment is waarin wij nu leven. Bouwen aan meer ecologisch bewustzijn wordt de kern van je roeping. Elders weten dat zij een plaats hebben tussen de generaties. Met liefde en passie oogsten zij de vruchten van vorige generaties en wijzen naar wegen voor de toekomst.

Je roeping aanvaarden als Aarde – Oudste is eerst en vooral je bereidheid om te dienen, uit liefde voor het leven. Waar je dan ook bent. En al gaandeweg zal je kracht, liefde, passie en innerlijk weten groeien. Als Moeder Aarde je kent als haar helper zullen moed, kracht en inzicht je nooit ontbreken.

Thomas Berry die zelf een Aarde – Oudste was, heeft de taak en de rol van de Aarde Oudste zo prachtig verwoord. Hier zijn vijf elementen van de roeping van de Aarde Oudste.

  1. Altijd en overal opkomen voor de Aarde, zodat er nog een Aarde overblijft voor onze kinderen. Opkomen voor de kinderen en hen inwijden in het verhaal van de Kosmos. De onschuld en verwondering van het kind voeden.
  2. De jongvolwassenen initiëren in de Kosmos, opdat ze hun plaats in de wereld zullen vinden en zo hun roeping zullen ontdekken. De jongvolwassenen ondersteunen en hen helpen dromen van een mooie toekomst.
  3. De volwassen helpen bij hun zielsproces en spirituele groei zodat ze kracht vinden om hun werk te doen voor het welzijn van onze planeet en haar leven. Hen ondersteunen en voeden zodat ze de hoop niet verliezen.
  4. De evolutie leiden en onze cultuur helpen transformeren door waarden en deugden die het mogelijk maken dat wij mensen niet zoveel schade aanrichten.
  5. Samen met allen die ontwaakt zijn visies, waarden en inzichten vinden die onze huidige cultuur zullen veranderen. Aarde Oudsten weten hoe ze zich kunnen verbinden met de ziel van de cultuur. En altijd wijsheid te delen.

Volgens Thomas Berry zijn Elders als de hoge bomen in een bos,

die het bos overeind houden

 

42996824-het-bos-in-samenstelling-van-de-natuur

vrije foto internet

 

Zegen voor Aarde-Oudsten

                                          Moge je de Aarde – Oudste in jezelf begroeten.

Moge de Aarde –  Oudste in je groeien.

Moge je de Aarde – Oudste in jezelf leren vertrouwen.

Moge je de kracht van de Aarde – Oudste in heel je wezen ervaren.

Moge je mag rusten in de omhelzing van Moeder Aarde.

Moge je in je stille momenten in de kring van Aarde – Oudsten zitten

en daar steeds kracht en ondersteuning vinden.

 

Opgedragen aan alle Aarde Oudsten van deze tijd

 

 


Verder lezen:

 

 

Elly Verrijt, Juli 2017