Ecologisch Wereldbeeld

Het Transformatieproces om te Groeien

van Ik – Bewustzijn naar een Mondiaal Wij

 

De afgelopen jaren heb ik een aantal modules ontwikkeld rond Ecologische Bewustwording en de groeiweg naar Ecologisch Leiderschap.  Daarmee ben ik naar verschillende delen van de wereld gegaan en heb daar workshops gegeven.  Het is mij heel duidelijk geworden dat dit transformatieproces universeel is. We zijn allemaal kinderen van de Aarde en de vraag naar overleven en toekomst is dringend in alle delen van de wereld.

Elk besluit en elk handelen heeft een impact van planetaire aard. De toekomst hangt af van een mondiaal wij – ervaren. Onze verantwoordelijkheid nemen als mens van deze Aarde in deze tijd is een ethische keuze. Een weg van hoofd en hart, van actie en contemplatie, van vernieuwde verbondenheid met Aarde en kosmos.

Elke module is op zich een transformatie proces, een binnengaan in een diepere universele laag van bewustzijn. Samen vormen al deze modules een groot geheel van bewust worden en handelen.

1. Inhoud en proces van de diverse modules.

1.1. In welke tijd we leven: onze tijd verstaan en willen zien.

 • We verdiepen onze inzichten in de situatie van de Aarde en de spirituele betekenis van onze tijd. Hoe zijn we toch gekomen waar we nu zijn: de spirituele wortels van de ecologische crisis en de kansen voor onze tijd? Welke visie kan ons helpen om uit de crisis te komen en de toekomst vorm te geven? Waar is de hoop?

1.2. Het Nieuwe Verhaal: een Functionele Kosmologie voor Onze Tijd

 • We zien de rol van kosmologie in ons leven. Geleid door de inzichten van de huidige wetenschap, en zonder afbreuk te doen aan de vele scheppingsverhalen die mensen leiden en geleid hebben, leren we het verhaal te vertellen van kosmos en Aarde.  Het is een ontwaken in de kosmos en een initiatie in de kosmos. We vieren het verhaal en ervaren hoe ons bewustzijn op een diep niveau wordt opengelegd. Voor sommigen de meest ingrijpende verandering in hun leven.

1.3.  Onze Verbondenheid met de Aarde;  Moeder – Aarde Spiritualiteit

 • Als mensheid zijn we onze verbinding met de Aarde als gemeenschap van leven kwijtgeraakt. We leren over processen die onze verbinding met de Aarde kunnen herstellen en verdiepen. We leren over de Aarde als een levend organisme en ontmoeten haar als Moeder, als Gaia
 • Wij zijn Aarde, wij zijn natuur; het is deze stap in bewustzijn die in ons mogelijk kan doorbreken, als we leren te leven in respect en verwondering en zo onze plaats vinden in de kring van alle leven.

1.4. Ecologische Ommekeer en Ecologische Heelheid

 • Onze Moeder, de Aarde roept ons, trekt ons naar zich toe. We worden opgeroepen tot een andere manier van leven en vooral beleven: een verandering van richting. We maken kennis met de stappen in het proces van ecologische bewustwording. We ontdekken de dynamieken en de gedachtenpatronen achter de mythes van economische groei en industriële groei maatschappij. We zien wat ecologische ommekeer kan  betekenen. De fasen in ecologisch ontwaken en heelwording.
 • We leren dit te vertalen  in maatschappelijk handelen en inzet. Hoe bewerken we de grote verandering die nodig is. De stap van een aanwezigheid als mens op Aarde die leidt tot uitputting en vernietiging van de Aarde naar een wijze van zijn die voor Aarde en haar leven en de mens die weldadig is en tot beider welzijn.
 • De stap in bewustzijnsgroei hier is leren onze creativiteit aan te spreken en de toekomst kunnen “verbeelden”. Onze eigen spirituele weg en de persoonlijke missie beginnen dan helder te worden.

1.5. Een Ecologisch Levensengagement

 • In deze fase van het proces worden we geholpen om keuzes te maken voor een ecologisch leven en niet enkel acties voor het milieu. We zullen pas in staat zijn die stappen te zetten, als ze gegrond zijn in een krachtige spiritualiteit. Wat betekent het om te leven vanuit een Aarde – context en bewustzijn? We verdiepen ons in de aspecten van een gegronde ecologische spiritualiteit en vinden de stappen die nodig zijn ( ook in eigen leven) om mee te werken aan ecologisch herstel. Waarden, leefstijl en levenskunst in ecologische zin vertaald. Wat betekent eerbied voor leven concreet, in ons spiritueel groeiproces en in ons handelen?
 • We vieren dit engagement met rituelen en spreken ons uit naar de Aarde-gemeenschap en naar elkaar.

1.6. Aardeheling: De Groeiweg van de Aardewerker

 • Het gescheurde en gehavende levensweb vraagt om heling. We zoeken naar de fundamenten in het proces van Aardeheling. De oermens wist dat de Aarde heelt en dat de mens steeds weer zoekt naar de verbinding met deze kosmische Aarde -krachten. We zullen de Aarde – heler in onszelf ontmoeten en verder toerusten.
 • We verdiepen ons in de oude natuurwijsheid. Zo raken we vertrouwd met oude en nieuwe wegen van Aardeheling. We zullen gaan begrijpen hoe een gewonde Aarde en een gewonde psyche samengaan en dieper verstaan waar de moderne mens aan lijdt.
 • We leren de grondslagen van eco – psychologie en eco-therapie. Wat is ecologische heelheid?

1.7. Aarde – ethiek en Ecologische Gerechtigheid

 • De drie pijlers waarop de kosmos is gebouwd: verscheidenheid, innerlijkheid en gemeenschap, het levensweb en het belang van biodiversiteit. De basis van een ethiek voor de Aarde. Hoe ethisch handelen ten bate van heel de planeet en haar leven?
 • We zijn ons bewust geworden van “al onze relaties”, en weten wie onze broeders en zusters zijn in het web van leven.

1.8. De rol van Religie in het Opkomend Ecologisch Paradigma

 • Ware religie heeft de kracht tot verbinden: religare. De kracht om de mens weer te verbinden met onze universele BRON.  Hebben de huidige religieuze bewegingen, godsdiensten, levensbeschouwelijke stromingen een rol en meerwaarde in de Grote Ommekeer en een ecologisch wereldbeeld? Wat zou het kunnen betekenen als religie, kerken, levensbeschouwelijke instituties werkelijk de ecologische tijd binnengaan? We gaan onderzoeken wat de specifieke bijdrage kan zijn vanuit de religies. Hoe brengen we ecologie en religie samen?
 • Een workshop over de spirituele / religieuze gemeenschap en geloften in de gemeenschap van de Aarde behoort tot de mogelijkheden.

1.9. De Integrale Ecoloog als Spiritueel Leider van Onze Tijd

 • In deze fase van het proces aangekomen behoeft het geen verdere uitleg meer waarom ecologisch leiderschap in onze tijd, in deze Aarde – tijd dit type leiderschap nodig heeft.
 • We weten waar we moeten gaan om de leiding en het perspectief te vinden om in deze tijd leiding te geven. Kunnen we een antwoord geven aan de werkelijke situatie van leven op onze Aarde of blijven we reageren op situaties? Hoe scheppen we nieuwe wegen om de Aarde te bewonen en de rijkdom van haar leven in rechtvaardigheid te delen? De wijsheid van de Aarde en de leiding van de kosmos vanaf het begin zijn onze richting gevers geworden. Onze gevoeligheid en open kosmisch bewustzijn stellen ons nu in staat om instrument te zijn – dienstbaar leiderschap- voor een toekomst die zich ontvouwt. De kosmos is geen toevalligheid of ongeluk, maar evolutie is doelgericht en altijd op weg naar een grotere heelheid en volheid van leven. Van nu af zijn we in dienst van dit proces en gebeuren.
 • Hoe gaan we om met de angst en de wanhoop van onze tijd en wat betekent het concreet dat licht altijd zal overwinnen? We leren de processen van co – creatie en ontvangen de innerlijke leiding van binnenuit. Dat is een nieuwe stap in ons zich openend bewustzijn. Zó gevoelig geworden, dat we weten een uniek instrument te zijn voor een zich ontvouwende kosmos.

 

In de afgelopen jaren heb ik vele workshops, trainingen en retraites gegeven die allen werden vormgegeven van uit bovenstaande proces.

Voor wie met dit proces verder zou willen werken, zou ik mijn ontwikkelde program en materialen willen delen. Als het uw belangstelling heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen. Dan zoeken we samen een weg. Het is een beproefde weg gebleken om te groeien in Ecologisch Bewustzijn en Leiderschap.


 

P1020322

eigen foto, training in Heal, Filippijnen

Met de hulp van J. Mes is een database met materialen  van alle programma’s ontwikkelt.  Er zijn readers en documentatie over alle onderwerpen die in de verschillende modules zijn uitgewerkt.

Als u toegang wilt verkrijgen tot deze database, mail me dan. Dan kan ik u de weg wijzen en de link naar deze site doorgeven. Op deze manier kunt u uw eigen leerweg, retraite volgen en bent u niet afhankelijk van een georganiseerde bijeenkomst.

Mail:  [email protected]   of tel. 013 2200119

 

Zie ook pagina Leertraject Spirituele Ecologie .

 

Bijgewerkt Juli 2017

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.