Dagelijkse Wijsheid

Op deze pagina zijn inspiraties te vinden voor uw verdieping.

 

240_F_95065021_g3lu69OlbeUlwi8hyMZ2LJmUZ5mZtOBP

  1. “In de toekomst is er geen sprietje gras als wij het nu niet bewaren “. ( Th. Berry)

2. “We kunnen allemaal de stille stem horen, diep in ons zelf. Wees stil en weet dat Ik Ben in jou is, de stem van de geliefde. Vertrouw en leef! ” Eileen Caddy, stichtster van Findhorn gemeenschap


3. “Ik sta mezelf niet toe om me te laten overspoelen door hopeloosheid, hoe zwaar de situatie dan ook is.  Ik geloof dat als je jouw bijdrage geeft, hoe klein ook en je niet laat imponeren door de gedachte van hoe groot het is waar we voor staan, je weer je krachten en mogelijkheden vergroot en dat geeft weer nieuwe potenties” Vandana Shiva, auteur, activiste, krachtige stem voor de Aarde,  India


4. “De hele geschiedenis van de kosmos en in het bijzonder die van leven, is op een mysterieuze wijze opgeslagen in de innerlijke activiteit van alle mensen en brengt ons samen op een wijze zoveel groter dan we kunnen bedenken.

Hoop is niet de overtuiging dat alles goed komt, maar de zekerheid dat wat we doen betekenis heeft, hoe het dan ook uiteindelijk afloopt”       Vaclav Havel, voormalig president van Tsjechië.


5. “Je kunt de wereld niet ontdekken door kilometers lange reizen, maar door een spirituele reis, een reis van enkel centimeters, heel zwaar, eenvoudig en vreugdevol, waardoor we op “de grond” staan onder onze voeten en leren weer thuis te zijn. ( Het is de reis van ons hoofd naar ons hart.) ” Wendell Berry, auteur, dichter en boer.


6. “Kunnen we ons een Aarde voorstellen zonder vogels? Groet de vogels vandaag. Wees blij dat ze er zijn. Misschien is het lang geleden dat je met aandacht bij hun aanwezig zijn  bent geweest. Vraag hen hoe ze het maken. Ze willen je vertellen wat ze nu nodig hebben. Waar “praten” ze over als ze zich verzamelen in de hoge bomen? Stel je een planeet voor zonder vogels. Wat mis je dan?  Kun je ze bij naam noemen? Groet vandaag de vogels op een bijzondere manier. Welke vogel(s) komen vandaag letterlijk op je weg ? Wens de vogels die zich voorbereiden nu voor de lange reis naar het zuiden het allerbeste. Het is een groot avontuur en ze kunnen het ook niet overleven. Wens ze goede reis!” Elly Verrijt


7. ‘Wat zie je? Wat zie je als je naar de nachthemel kijkt, naar de blinkende sterren in de donkere nacht? Wat zie je als de morgen openbreekt aan de Oostelijke horizon? Wat denk je als de zomerdagen korten en de vogels zich klaarmaken voor hun vertrek naar het Zuiden? Wat zie je? Th. Berry  ( Zie je het echt? e.v.)


 

240_F_142001247_yWMjp8PnzNoHbu4MG6yrIjxQRdl0getU

foto:Pexels, internet8. ” Beschouwen we de huidige situatie van de Aarde als iets wat zich buiten ons afspeelt? is het een probleem om op te lossen? De wereld is geen probleem om op te lossen maar een levend geheel waar wij deel van uitmaken. Wij zijn deel van het lijden van de Aarde en de mensheid van vandaag. We worden geroepen om naar huis te gaan, letterlijk naar ons thuis; naar De Aarde en al haar leven. Ben ik al op weg ? Wanneer zet ik (eerste) stappen? Eén is genoeg! Welke stap zet ik vandaag? ” naar L. Vaughan Lee


9. “Geef me een hart dat overvloeit van dankbaarheid. Geef me een leven, zodat ik het kan geven om me  in te zetten voor het welzijn en de redding van de wereld”.  Sheikh Ansari van Herat


10. “De intuïtieve geest is een heilige gave en de rationele geest is een trouwe dienaar.  We hebben een wereld geschapen die de rationele geest eert, maar de heilige gift is vergeten”.  Albert Einstein


11. Aan Zenmeester Thich Nhat Than werd de vraag gesteld wat we nu moeten doen om de Aarde te redden. Hij antwoordde: ” Je moet in jezelf de schreeuw van de Aarde willen horen!”  In het boek “Coming back to Life”, J.Macy and M.Brown


12. “We komen voort uit de energie en de kracht waaruit het Universum is geboren. Het begin van het Universum is ook jouw begin. We zijn geboren uit het vuur dat de sterren vormde. Dat vuur brandt in jou!”  Brian Swimme


13. “Alles wat God heeft geschapen was al bij God aanwezig voor de Schepping begon, voor dat er tijd was”. Hildegard van Bingen, 1098-1179


14. Zie : https://biddenonderweg.org  Op deze site vindt u Christelijke inspiratieteksten voor elke dag.  Als u verder doorklikt,  vindt u een retraite van 7 Bijbelse meditaties Ecologie- Leven in Harmonie.


15. “Je wordt steeds vrijer naarmate je afstand neemt van wat de wereld  verwacht. Kijk naar welke situatie je ervaart waarvan je niet kunt loskomen. Hier ligt de sleutel naar nieuwe vrijheid.”

“Je bewustzijn bestaat meestal buiten de tijd. Je Geest is veel groter dan je leven…”:

“Wie het afhankelijk zijn van de Aarde in zichzelf niet toelaat, wordt een arrogant mens”

Het nieuwe Aardebewustzijn. In : In the Way Beyond the Shaman, B.Cottrell, ISBN 978-1-84694-1211-4


16. “Je ziel beweegt mee met de energie van de Aarde, als jij haar toestemming geeft”. Je fysieke lichaam is je enige en unieke Aarde-gids!”

“Wordt je bewust van de innerlijkheid van de Aarde. De Aarde heeft haar eigen leven. Het ritme van de Aarde is naadloos verbonden met het ritme van alle leven. In de tijd van de Aarde klopt het ritme van de eeuwigheid. Voel de eeuwigheid in het ritme van de Aarde”.

“Ga verder dan je aandacht voor het ritme van je ziel. Je hoort bij het ritme van de Aarde”.

Het nieuwe Aardebewustzijn. In : In the Way Beyond the Shaman, B.Cottrell, ISBN 978-1-84694-1211-4


17. “Als je je werkelijk weer deel van de Aarde gaat voelen, weet dat je er toe behoort, zal dit oer-bewustzijn je tederheid en nederigheid geven ten aanzien van alles wat leeft”. Arrogantie, zo typisch voor de westerse geest, zal geen kans hebben”.

“Als je ogen weer mogen zien en je oren weer mogen horen, dan ga je je afvragen waarom je zo diep en zo lang  heb vertrouwd  op alles wat in boeken staat geschreven en in woorden wordt uitgedrukt. Woorden zijn zeker belangrijk, maar er zoveel meer dat zich aan ons wil meedelen”…

Het nieuwe Aardebewustzijn. In : In the Way Beyond the Shaman, B.Cottrell, ISBN 978-1-84694-1211-4

—————————————————————————————————————————————-

18. We zijn aangekomen op een beslissend moment in de geschiedenis van de wereld en de mensen en daardoor van heel de geschiedenis van leven. Duizenden jaren scheiding en verlies van contact met de Aarde leggen de mens een grote verantwoording  op: of we herstellen het contact en vinden een leven-gevende weg naar de toekomst, of we raken gevangen in een steeds dieper wordende proces van de aftakeling in afsterven van het leven van de Aarde.  E.V


19. “Ik begon de ziel te beschouwen als een burcht, gemaakt uit een enkele diamant  of van heel heldere kristal, waarin vele vertrekken zijn.. zoals in de hemel vele woningen zijn. Sommige boven, andere beneden, weer anderen van weerszijden- in het centrum is het hoofdverblijf, waar zich de meest heilige dingen afspelen tussen God en de ziel”.  Teresa van Avila


20. “Laten we de schoonheid van onze ziel zorgvuldig bewaren…  Geef je over aan een sfeer van vredig zijn, laat alle gedachten wegvallen. Stel je voor dat je in een prachtige kristallen burcht staat. Zie hoe alle kleuren van het spectrum weerkaatst worden. Dwaal door de burcht, laat je meestromen met de liefde …Neem de liefde in je op, zie je eigen kostbaarheid, zoals je gezien wordt door God”..

Gevallen in de armen van God: Megan Don ISBN 90-202-8419-3


21. “Wie de stad van de liefde binnengaat, vindt daar slechts plaats voor één”. Het woord “ik” bestaat er niet. Jami, soefi mysticus


22. Aandacht is de adem van de liefde, de vredeskus tussen vijanden , de glimlach van de troost.Rustig aait de wind van de aandacht over de aarde, een koesterende bries, vanaf het begin. Als er geen aandacht was zou het leven op de Aarde niet bestaan. Onverschilligheid is niet de kiem van de schepping geweest. Het is aandacht die het één  aan het ander heeft gesmeed, die vorm en inhoud heeft gekneed uit klei, die het bewustzijn heeft binnen gevoerd in de stof  en zich in de mens tot ervaring heeft ontwikkeld. Onverschilligheid is ook niet de kiem geweest van de mens. Het is de mens die aandacht verder moet brengen, een bries die over de aarde gaat en alles aanraakt”…Catherina Visser, Verscholen dimensie, hoofdstuk 8


23. Kies een kort woord, misschien wordt het je door de Geest ingegeven. Plant het in je hart. Het is je kracht in wat je ook overkomt.  Uit: Wolk van Niet-weten


24. Voorbij de ruimte van de geschapen dingen ligt de ontmoeting met God.   ( Wolk van Niet -Weten)


25. “Er is iets in de ziel, dat één en al geheim is, verborgen, ver boven vermogens van verstand en wil. Geen enkel menselijk weten dringt hier in door. God is er- in de grond van de ziel…met de mens één in de grond van de ziel”. Meister Eckhart


26. De ziel is één en uniek, onschepbaar.  Slaagt iemand er in tot zijn ziel te komen dan wordt hij weergaloos vruchtbaar, stabiel , niet uit het veld te slaan, gelijkmoedig…. Meister Eckhart


27. In de grond van de ziel vindt je de eenheid van alle dingen. Je moet dus heel diep afdalen in jezelf om de eenheid in alles te vinden. Wie afdaalt in eigen ziel kan de schepping doorgronden”…Meister Eckhart


28. Mensen die mediteren zijn zwanger van bewustzijn en Licht. Mediteren is in die zin transformatie. Je ziet Licht in Licht.