Module 1 Verdiepingstraject

Inleiding:

Hierbij de eerste module van dit verdiepingstraject. U kunt zelf het tijdstip bepalen wanneer u wilt starten en ook hoe lang u er over wilt doen. Ik reken op ongeveer twee maanden minstens. Het gaat erom om dit proces echt de kans te geven. Het vraagt tijd en die tijd geef ik u. Pas over twee maanden zal de volgende module op deze site staan.

U hoeft zich niet aan te melden. U kunt gewoon deze weg volgen. Hebt u al gaande behoefte aan contact, dan mag u me altijd mailen of bellen. Bijv. Als u een eindreflectie schrijft van deze module en graag uw inzichten en vragen deelt, dan zal ik die graag ontvangen. U mag van mij ook een antwoord verwachten.

Contact gegevens: 013 2200119 of 06 57360578, [email protected]

 

Module 1. De Spirituele betekenis van onze tijd

In deze eerste module staan we stil bij hoe we onze huidige tijd beleven. Welke zin en betekenis kunnen we geven aan wat er in onze tijd gebeurt’? In welke tijd leven we? Hoe zijn we als mens met onze eigen persoonlijke geschiedenis deel van het grote wereldgebeuren en voegt ons leven iets toe aan de weg van de Kosmos en de Aarde?

We beginnen aan dit traject door hier bij stil te staan. In welke wereld werden we geboren? Wat hebben we hier te doen en om die vraag te beantwoorden is het nodig om verder te kijken dan de gebeurtenissen van elke dag.

Ik stel een aantal artikelen voor, de meesten ook met meditaties en vragen voor reflecties. Deze artikelen vindt u in de verschillende categorieën.

Voor u begint stel ik u voor enkele pagina’s te lezen, voordat u aan de artikelen in de categorieën begint als u dat nog niet hebt gedaan.De pagina’s geven weer waar het verder in de artikelen over gaat en het proces dat we samen gaan volgen

Introductie van de website en het verdiepingstraject

 1. Pagina Spirituele Ecologie: de opzet van deze weblog. Een spirituele dimensie ontdekken voor de huidige ecologische crisis.
 2. Pagina Ecologisch Wereldbeeld. Hier worden de verschillende modules beschreven die ik heb ontwikkeld. Het is min of meer de weg die we zullen gaan in dit spirituele verdiepingstraject in  de verschillende modules.
 3. Pagina Proces Spirituele Ecologie: hier heb ik de groeiweg beschreven die u zeker zult gaan herkennen als u het verdiepingsproces volgt. Het is geen vrijblijvend lezen van artikelen en informatie, maar mogelijk gaat het u ook diep raken.
 4. Pagina Ziel-in-Beweging: de weg van spirituele groei als een proces van steeds weer opnieuw geboren worden.

Als u in de afgelopen tijd de weblog hebt bezocht hebt u mogelijk de pagina’s al gelezen.

Begin van het verdiepingsproces: de eerste module.

Als u de pagina verdiepingstraject hebt gelezen, heb u zich waarschijnlijk al goed voorbereid om aan dit traject te beginnen. Lees het nogmaals en zie of u nog stappen wil zetten voor dat u met de eerste module begint. Is het al gelukt om dagelijks stille tijd voor meditatie en reflectie in te bouwen? Hebt u er met anderen over gesproken en mogelijk al een of meerdere maatjes gevonden om af en toe uit te wisselen? Kortom bent u er klaar voor om te starten.

 • Markeer dit beginmoment: sta stil bij uw intentie. Waarom wilt u dit doen? Wat verwacht u te ontvangen? Wat gaat u investeren? Biedt dit alles aan voor het welzijn van heel de gemeenschap van leven op deze planeet. Neem tijd voor meditatie en/of gebed als u daar vertrouwd mee bent.
 • Als u zover bent, begin dan met het leesmateriaal en de aangegeven films en video’s. Voor verdere verdieping staan er boeken onder de artikelen en aan het eind van deze module.

Ga naar Categorieën

 1. Spirituele betekenis van onze Tijd
 • Het Grote Ontwaken 1.   Dit artikel beschrijft de betekenis van onze tijd vanuit een evolutionair perspectief. We worden uitgedaagd om wakker te wakker en te durven zien dat het een cruciaal moment is in de geschiedenis van de Aarde. Een tijd van keuzes en ommekeer. Meer en meer klinkt de vraag of we het overleven, of het leven op de Aarde het overleeft. Een wereld op een tweesprong.  We zullen dieper verstaan dat het spirituele ontwaken van onze eigen ziel en het spirituele proces van de Aarde met elkaar verbonden zijn. Hoe ziet uw omslagpunt eruit?
 • Het Grote Ontwaken 2. Wanneer en hoe is het in uw leven gebeurd? We kijken naar de ontwikkelingen van de afgelopen vijftig jaar en het bewustwordingsproces van de ecologische crisis. De bijzondere kansen van onze tijd en het verstaan van onze rol in deze tijd. We kijken naar de weg van groeiend bewustzijn. De geboorte van de universele mens in ons en evolutionair bewustzijn. Dat we als mens niet weten wie we zijn is de oorzaak van zoveel verstoring van het levensweb en is een gapend gat in ons bewustzijn.  Hoe kunnen we het pad van Nieuwe Bewustzijn gaan? Meditatie : Het zijn kritieke tijden .
 • Ecologisch Bewustzijn als weg naar Spirituele groei. We zijn deel van het ontzagwekkende proces van het ontstaan en groei van bewustzijn: alles heeft bewustzijn. Van water en stenen, dieren en mensen. En nu is het bewustzijn van mensen op een heel cruciaal moment aangekomen: we maken een enorme sprong in bewustzijn door om weer te weten wie we zijn en wat onze taak is, op een moment dat we ons zo pijnlijk bewust worden wat we als mensen hebben gedaan met de Aarde ons toevertrouwd. Bij dit artikel vindt u een meditatie proces in verschillende fases. Neem er alle tijd voor. Leg uw teken/schildermateriaal klaar. Laat het maar gebeuren en laat het allemaal ontstaan.
 • De Roep   Een Reflectie over onze roeping in deze tijd. Er is iets groots aan het gebeuren wereldwijd. Ons niet te laten ontmoedigen door alles wat er gebeurt, maar heel diep ons afstemmen op wat er in mensen en gemeenschappen gebeurt. De revolutie naar een duurzame samenleving  en een vernieuwde Aarde-verbondenheid.
 • Overweging bij alle conflicten in de wereld nu. Een meditatie.

2. Categorie: Spirituele Weg en Begeleiding

 • Onze Ziel en de ziel van de Wereld. Over de crisis van de hedendaagse mens, zo verbonden met de crisis van de Aarde. Wat de Aarde en haar leven overkomt, overkomt ieder van ons, want we zijn Aarde. Door de crisis naar een kosmisch bewustzijn. De pijn van de Aarde durven zien, is de eerste stap naar het helen van onze eigen ziel en de ziel van de Aarde. Enkele overwegingen en meditaties.

3. Categorie Wereldbeeld, paradigmashift

 • Het Moderne Wereldbeeld . Een artikel uit Evening Thoughts, Thomas Berry en vertaald door Michiel Doorn. In dit artikel wordt beschreven hoe het gangbare denken over de wereld en onze plaats van mens mede de oorzaak is dat de vernietiging van de Aarde plaatsvindt. Let op wat voor u herkenbaar is. Probeer meer zicht te krijgen op uw gedachten en overtuigingen m.b.t. het bewonen van onze Aarde.

4. Categorie Mindfulness / Innerlijk Leven

 • Mindfulness; Leven in Aandacht    Thich Nhat Than

 

5. Categorie Meditaties

 • Mediteren met Thomas Berry: Het veld aan de overzijde van de beek. In deze meditatie maakt  Thomas Berry ons deelgenoot van zijn proces van ontwaken en ecologische bewustwording. Hoe ziet uw bewustwordingsproces er uit/ Fases, gebeurtenissen etc. Schrijf erover en deel het met anderen.
 • Zie ook de pagina’s Dagelijkse wijsheid en Mijn reflecties.
 • Zie ook Pagina’s Dagelijkse Wijsheid en Mijn Reflecties.

 

Films en Media

 1. Home: https://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU Deze film toont ons de geschiedenis van de Aarde . Op een indringende wijze worden we geconfronteerd met de huidige situatie van de Aarde. En de grote vraag: zullen we het overleven ondanks alles wat er al verloren is gegaan in de laatste twee honderd jaar? Het is een vrij lange film, maar toch aan het begin van dit leertraject is het goed om een dieper inzicht te hebben in de situatie van de Aarde, ons home! Let vooral ook goed ook op je emoties en gevoelens en schrijf erover na afloop van deze film.

2. Earth Pilgrim: A year on Dartmoor with Satish Kumar   https://vimeo.com/1300017834

3. Een nieuw Verhaal voor de Aarde: https://www.youtube.com/watch?v=gB-LFY9KYDM

4. Kingdom of Shambala. You tube film by Joanna Macy een heel oude profetie voor onze tijd.  https://www.youtube.com/results?search_query=kingdom+of+Shambala+joanna+macyThe

5. Choosing Life/ Bioneers, Joanna Macy, You tube, haar persoonlijk proces van ontwaken.   https://www.youtube.com/watch?v=3wy1Pq4Tn1k

6. Embracing pain  Joanna Macy, You tube https://www.youtube.com/watch?v=7fnEUhZIirw

 

Boeken rond dit thema

 • Je kunt de wereld veranderen. Ervin Laszlo ISBN 90 202 8338
 • Het Chaospunt De wereld op een tweesprong Ervin Laszlo ISBN 90 202 8848-7
 • Bewuste Evolutie Barbara Marx Hubbard ISBN 90 74899617
 • In het Oog van de Orkaan. Nederland in Transitie. Jan Rotmans ISBN 978 94 6104 026 8
 • Laudato Si, Paus Franciscus, hoofdstuk 1

Ik wens u veel inspiratie.

Begin januari mag  u de volgende module verwachten.

 

vrije foto internet