De laatste brief van Wubbo Ockels

Afbeelding

In een open brief heeft de pas overleden astronaut Wubbo Ockels de mensheid opgeroepen ‘een ander pad te kiezen’.

Uit de brief, die Ockels liet publiceren in het AD.

“Het is genoeg, we zijn te ver gegaan!!! De industriële revolutie heeft ons in een ongewenste situatie gebracht. We zijn door de natuur geraasd, we vernietigen onze levensbronnen. We moeten stoppen, we moeten veranderen, we moeten een ander pad kiezen, we moeten onze levens veranderen, en de manier waarop we zaken doen.

Laten we ‘het menselijke tijdperk’ begroeten. Laten we stoppen met de vernietiging van de aarde, van de mensheid; van ons. Laat het voor iedereen duidelijk zijn: we moeten een nieuwe houding vinden, een nieuwe cultuur, een nieuwe instelling, een nieuwe eenheid van de mensheid, voor ons voortbestaan.

We zijn geen bijen, die zonder bewustzijn een kolonie bouwen. We zijn geen neutronen, die zich niet bewust zijn van wat ze denken. Nee, we zijn intelligente wezens, en kunnen ons gedrag observeren. We zijn ons allemaal bewust van waar de mensheid naar toe gaat. We kunnen de mensheid in een betere richting krijgen, als we samenwerken. We kunnen een nieuwe religie creëren die ons allemaal samenbrengt. Er zijn veel religies die mensen samen krijgen, maar nooit alle mensen. De verschillende goden waarin mensen geloven, scheiden de mensheid juist in groepen. Dat heeft geleid tot conflicten en zelfs oorlogen. Deze religies zijn niet duurzaam. Maar als we in de mensheid geloven, zullen we geen conflicten meer hebben, omdat we één zullen zijn. We behoren allemaal tot deze mensheid, we kunnen allemaal in deze ‘hogere macht’ geloven. De God van de mensheid is in ons allemaal. We kunnen ons niet achter deze God verstoppen, omdat het in ons zit. We kunnen ons niet verbergen voor de verantwoordelijkheid voor onszelf. Geloven in de mensheid is een andere manier van denken. Een bewustzijn van waar we zijn en wat de aarde voor ons betekent. De noodzaak om die aarde te beschermen is een steeds grotere noodzaak geworden.

De ruimtevaart heeft ons een spiegel voorgehouden. We zijn nu echt waar we zijn: op een prachtige planeet, waar we niet zonder kunnen. We zijn allemaal astronauten van het Ruimteschip Aarde. Onze wil is de sleutel. Het geloof in de mensheid zal ons die wil geven. Onze religie zal ons helpen om die wil te uiten. Deze religie moet z’n vorm krijgen: we moeten symbolen, rituelen en kunst maken om ons geloof in de mensheid te uiten. Vooral de jeugd moet aangesproken worden. Zij zijn de toekomst: ze willen genieten van de natuur, en van de aarde. Hun idolen kunnen een voorbeeld zijn. Festivals kunnen de boodschap uitstralen. Artiesten kunnen de juiste woorden vinden, die hun harten raken. Laat elk van ons helpen om onze religie vorm te geven. Laat elk van ons zijn geloof uitspreken in een duurzame mensheid.

​Dit zijn de 10 geboden van het geloof in de mensheid:

1. De mensheid is onscheidbaar

2. Het doel van de mensheid is overleven

3. De mensheid heeft de aarde en natuur nodig

4. Ons doel is om de mensheid te ondersteunen, en daarmee de aarde en natuur

5. We moeten iedereen respecteren die voor dat doel strijdt

6. Iedereen is verbonden met iedereen via de mensheid

7. Iedereen is verbonden met de natuur en de aarde

8. We zijn allen astronauten van het Ruimteschip Aarde

9. Wie geen respect heeft voor anderen, heeft geen respect voor de mensheid

10. Mensheid, natuur en aarde zijn onscheidbaar

Wubbo Ockels

Overleed in het voorjaar van 2014.  Dit is zijn nalatenschap!

 

 

 

 

Een brief van Opperhoofd Arvol Looking Horse

 

De tijd is gekomen om tot de harten van onze naties en onze leiders te spreken. Ik vraag je dit vanuit de bodem van mijn hart, om vanuit de Geest van jouw natie in gebed samen te komen.

Wij, vanuit het hart van schildpad-eiland , hebben een grote boodschap voor de wereld: Wij zijn gestuurd om te spreken voor alle Witte dieren die hun geheime kleur laten zien, welke tekenen waren voor ons om te bidden voor het geheime leven van alle dingen. Terwijl ik deze boodschap aan jou stuur, worden vele Dieren Naties bedreigd, zij die zwemmen, zij die kruipen, zij die vliegen, en de planten naties, uiteindelijk zullen allen aangetast worden door de olie-ramp in de Golf (van Mexico).

De gevaren waarmee wij geconfronteerd worden in deze tijd zijn niet van de Geest. De catastrofe die plaats heeft gevonden – als gevolg van de olie-lekkage, welke lijkt op het bloeden van Grootmoeder aarde, is een resultaat van menselijke fouten, fouten die we ons niet kunnen veroorloven dat ze nog eens gebeuren.

Ik vraag, als Geestelijk Leider, dat we samen komen, ons verenigen met de hele wereldse gemeenschap in een gebed. Mijn grote zorg is dat deze serieuze problemen zich zullen blijven voordoen, als een domino-effect waarvoor onze voorouders ons al waarschuwden in hun profetieën (of voorspellingen).

Ik weet in mijn hart dat er miljoenen mensen zijn die onze verenigde gebeden omwille van planeet Grootmoeder een warm hart toe dragen. Ik geloof dat wij als spirituele mensen ons moeten verzamelen en onze gedachten en gebeden moeten bundelen op het genezen van de wonden die zijn toegebracht aan de aarde.

Laat ons, terwijl we de cyclus van het leven eren,  oproepen tot wereldwijde gebeds-cirkels om de genezing van Grootmoeder aarde (onze Unc’I Maka) te assisteren. Wij vragen om gebeden zodat de olie-lekkages – dit bloeden – zal stoppen. Dat de winden kalm zullen zijn om het werk te bevorderen. Bid voor de mensen zodat ze ondersteund worden in het repareren van deze fout, en dat we een weg zullen vinden om in harmonie te leven, als we ervoor kiezen om ons destructieve pad te verlaten waarop we ons nu bevinden.

Als we bidden, zullen we ons ervan bewust worden dat we allen verbonden zijn. En dat wat we scheppen een blijvend effect kan hebben op alle leven.

Dus laten we ons spiritueel verenigen, alle naties, alle geloven, één gebed. Samen met deze onmiddellijke inspanning vraag ik jullie ook te denken aan de 21e juni, wereldvrede- en gebeds-dag / eer-de-heilige-plaatsen-dag (Honoring Sacred Sites Day). Of het nu een natuurlijke plaats is, een tempel, een kerk, een synagoge of gewoon je eigen heilige plaats, laat ons een gebed maken voor alle leven, dat onze  naties goede beslissingen mogen maken, voor de toekomst van onze kinderen en hun welzijn, en de generaties die nog zullen komen.

Onipikte (dat we zullen leven)

Opperhoofd Arvol Looking Horse, 19e generatie houder van het geheime

White Buffalo Calf Pipe