Onze Kinderen en de Aarde.

 

In 2013 kwam ik in contact met Carolyn W. Toben die in North Carolina, USA woont. Ze stuurde mij het boek dat ze heeft geschreven: Recovering a Sense of the Sacred.  Carolyn Toben is een onderwijsdeskundig, auteur, counselor. Ze heeft een rijke achtergrond in Spiritualiteit en ( Wereld-)Religie-studies en Diepte-Psychology. Samen met haar man stichtte ze Timberlake Earth Sanctuary, een plek waar mensen worden opgeleid die de verbinding van kinderen met de Aarde verdiepen. Gedurende tien jaar had zij regelmatig gesprekken met Thomas Berry, die haar inwijdde in zijn visie en werk. Daaruit groeide een bijzondere vriendschap die haar leven sterk veranderde. Een weerslag van deze innerlijke reis met Thomas Berry is te vinden in haar boek. Enkele dagen voor de dood van Thomas Berry vond onderstaand gesprek plaats. “The Seeds for the Future” waren uitgezaaid en Thomas Berry kon zijn ogen sluiten.

Met veel dank aan Catherina de Bruin die deze tekst vertaalde.

http://www.timberlakeearthsanctuary.com/bookstore/

 

foto Ecocamp

“Seeds of the Future”

We moeten praten over wat we de toekomstige generaties gaan vertellen, is het niet?

Ja, antwoordde hij. Toen de tijd voorbij was vorige week, waren we aan het praten over onze transitie nu in het Ecozoische Tijdperk. Ik vroeg jou wat we de volgende generaties kunnen vertellen, inclusief mijn eigen negen kleinkinderen, over de weg die tot in de toekomst leidt en je zei dat we deze week daarover zouden praten.

Thomas pauzeerde voor een lange tijd en uiteindelijk begon hij: Vertel hun dat iets nieuws gebeurt, een nieuwe visie, en nieuwe energie, een nieuwe heilig verhaal komt in ons wezen in de transitie van het ene Tijdperk in het andere.

Vertel hun dat in deze donkere tijden, een grote transformatie plaats vindt in de diepte van het menselijk bewustzijn, die zal leiden tot de herontdekking van de ziel, de aarde, het universum en de essentie van het heilige.

Vertel hun dat de Machtige Liefhebbende Stem die sprak door elke kosmische activiteit opnieuw zal spreken door alle stemmen over de hele wereld. Stemmen die herkennen dat het liefhebben van de aarde als hun gezamenlijke afkomst alles verbindt. In het heilige worden alle tegenstellingen met elkaar verzoend.

Deze liefhebbende stem spreekt ook door een vogel, blad en ster, en door een ijsbeer, de wolf en elke bedreigde diersoort, ontwaakt de mensheid om alle levensvormen te zien als één heilige gemeenschap die samen leeft of sterft.

Thomas stopte een momentje om even te rusten en ging toen verder:

Vertel hun dat hun bezorgdheid nu moet gaan over het beschermen van de hele aarde, een bio-spirituele planeet, vertel hun dat ze moeten deelnemen in het bijzijn van de hele mensheid aan deze gevaarlijke onderneming naar de toekomst.

Vertel hun dat ze ook een innerlijke visie moeten ontwikkelen die we nodig hebben wanneer we aanpassingen maken die benodigd zijn voor een levensvatbare toekomst. Onze existentiële vragen moeten nu zijn: Hoe verhouden we ons ten opzichte van de aarde en van het universum? Onze meest basale vraagstuk is hoe we een verbond hebben met de aarde.

Toen voegde hij met een lach toe,  en vertel hun dat zij grote compagnons zullen ontmoeten gaandeweg, inclusief die in de grond graven, in de lucht vliegen en in zee zwemmen.

Vertel hun dat een ieder een unieke rol te spelen heeft in deze periode van grote transitie en dat elk van hun afzonderlijke specifieke emoties en verbeelding hun brengt naar deze tijd en naar verschillende manieren van weten.

Vertel hun dat zij hun eigen verhaal kunnen vinden in het heilige verhaal van het universum. Vertel hun dat de reis van het universum de reis is van iedereen wat betekenis en een doel geeft aan hun leven en kan leiden door het evolutionaire proces. Vertel hun dat dat ze zich realiseren dat de reeks van fysieke en psycho – spirituele transformaties van het universum gelijk loopt met hun eigen individuele transformaties.

Thomas hield weer even stil en zei toen met bijzondere nadruk: Ze kunnen door hun eigen moeilijkheden geholpen worden door de crises en transformatie te herinneren die het universum heeft overleeft en dat zei met zich meedragen. Elke crisis kan een hoger niveau van bewustzijn brengen. Vertel hun dat ze een diep respect kunnen leren voor alle levensprocessen, zelfs de meeste moeilijke.

Vertel hun te herinneren terwijl zij vooruit tasten om een nieuwe eeuw van leven te creëren in de eenentwintigste eeuw, dat het universum nog steeds blijft uitdijen en dat zij daar een toenemend deel van zijn terwijl de richting van het universum steeds maar beweegt naar een groter en groter leven.

Vertel hun dat zij moeten zoeken naar hun eigen rol in het grotere evolutionaire proces; vertel hun dat mensen altijd in het proces zitten van worden, steeds openen naar groter leven, als ze kunnen leren om het te zien. Vertel hun dat de grootste behoefte het ontwikkelen is van een gevoeligheid, een sensitiviteit, om de innerlijke ingevingen die opkomen vanuit de diepten van iemand eigen wezen waar de heilige werkelijkheid verblijft.

Hier glimlachte Thomas. `We zijn allemaal leden van de familie der mensheid die naar het licht lopen,` zei hij.

Bovenal, vertel hun te oefenen met de intieme aanwezigheid van de schoonheid en verwondering van de natuurlijke wereld door hun intuïtieve bewustzijn dat de eenheid van al het leven herkent: vertel hun om te stoppen, stil te staan en vergroten van de momenten gedurende hun dagen om bewust te worden van de mysteries en wonderen van creatie overal om hun heen – het bewegen van een eekhoorn, het geluid van een vogel, het patroon van een blad, veranderende patronen van licht, de zon, de regen, de sterren, zonsopkomst en zonsondergang. Vertel hun dat we niet onszelf zijn zonder alles en iedereen.

Vertel hun om de grote seizoenen en kringlopen van het leven te herinneren. In intieme momenten met de natuurlijke wereld zullen zij het verloren heilig besef in de mens-aarde relatie ontdekken. En zij zullen deelnemen in de evolutie van een nieuw bewustzijn op aarde dat de mentale fixatie van onze tijd die zich uit in radicale scheiding tussen mensen en de natuurlijke wereld overheen komt. Een wederkerige verbeterde relatie zal mogelijk worden als de gemeenschap van alle dingen wordt begrepen.

Ten slotte, vertel hun dat het van het grootste belang is dat zij zich bewust worden van de ontelbare heilige waarden die aanwezig zijn in een uitdijende reeks in de vier en half miljard jaar van het bestaan van de aarde, en laat hun weten dat zij altijd geleid zullen worden door dezelfde Hemelse Kracht die hemellichamen in de ruimte heeft gesponnen, die de zon heeft aangestoken en de maan in haar baan laat draaien.

Thomas leunde achterover in zijn stoel. Hoewel hij uitgeput was, lachte hij omdat hij diep van binnen wist dat zijn taak voltooid was. Toen ik voorover leunde om hem op zijn voorhoofd te kussen, wist ik dat mijn taak pas begonnen was.

Ons bezoek eindigde en ik liep naar de deur. Voordat ik wegging, keek ik voor de laatste keer achterom naar mijn dierbare metgezel. Thomas, ondanks zijn grote vermoeidheid, wuifde vaarwel.

Chapter 11. Seeds of the future page 133-137

Vertaling Catharina de Bruin, 2013

  • Recovering a Sense of the Sacred. Conversations with Thomas Berry.Carolyn W. Toben  ISBN 978-0-9883928