Hoe je groeit in zielsverbondenheid met alles wat is.

Het proces

Hoe kunnen we groeien in de verbondenheid met de Aarde en met al haar leven? Hoe worden we een kosmische – Aardemens? Dat is een lang proces, een levenslang proces. Als we de stap gezet hebben, blijven we een leven lang leerling in de school van Moeder Aarde met haar wijze lessen.

Vaak denken we dat we om te groeien als spirituele mensen onze blik naar de hemel moeten opslaan. Maar nu gaat het om afdalen, de diepte ingaan, a.h.w. terug naar de schoot van Moeder Aarde. Toen de mens Job, zo vertelt het Oude Testament, helemaal “aan de grond zat”, legde hij zijn mond op de Aarde. Als je niet meer weet waar je het zoeken moet, is dit een oergebaar.

Deze weg heet in het Engels het groeien in “soulcraft”. De vaardigheden van de ziel leren, gereedschap vinden voor je zielsleven.

Wat is dat Ziel? Ziel is die wildernis diep in onszelf, dat wat ongerept is, zo uniek voor ieder van ons. Dat wat het meest natuurlijk is aan ons.

Spirit: is het grote geheim dat alles doordringt. Heel de kosmos, alle leven is vol van Spirit. Alles deelt in Spirit. Spirit verwijst naar dat waar we allemaal in delen; het is allemaal deel van de Ene, het Ene onverdeelde en verbonden leven. Het is in ieder levend wezen, van de kraai tot de bacterie, van mens tot mier, van boom tot berg en rivier, van de kleinste atoom tot de grootste ster. Spirit is de kracht van Moeder Natuur, dat wat heel de kosmos beweegt.

Het is niet vanzelfsprekend dat we onze Ziel kennen met haar wilde leven. Daarvoor is het contact met Moeder Aarde een heel grote hulp. Het is hard werk en sommige mensen vangen pas op hun doodsbed een glimp op van hun ziel. Jammer, het zou toch fijn zijn als het eerder kon. Je ziel kennen in haar wilde natuur is de ultieme levenszin en bestemming.

Je ziel is je WARE NATUUR. In het woord natuur ligt de verbinding met het woord NATUS; zoals je geboren bent. Het herinnert je aan je geboorterecht, om wild te zijn van nature!  Je bent geboren met een bijzondere en eigen plaats te midden van alle leven. Die plaats te vinden is geen vrijetijdsbesteding of luxe bezigheid voor de natuur- hobbyist, maar LEVENS – noodzakelijk.

Je hebt een unieke ecologische roeping, rol te midden van alle leven. Je hebt een heel eigen taak om het leven te koesteren en eerbiedigen en in stand te houden.

Je behoort op een heel eigen wijze bij heel het leven van de Aarde. Er is voor ieder mens een plek in de natuur waar je het meest wordt geraakt, het meest thuis bent. Het is het landschap dat je ziel heeft gevormd en blijft voeden. Ga het ontdekken of ga er regelmatig heen, als je weet waar dat is. De natuur zal je laten zien, waar je plaats is in de veel grotere dan menselijke wereld.

De natuur is een spiegel voor je ziel, ze heeft je ziel gebaard! Ze doet dat steeds weer, van transformatie naar transformatie.

Je ego komt voort uit de samenhang van cultuur –taal – familie. Maar o, de ziel, ze is wild! De essentie van de ziel kan niet gescheiden worden van de natuur; waar dat dreigt te gebeuren wordt een hoge prijs betaald. We hoeven maar te kijken naar de gevolgen van zielsverlies in onze huidige maatschappij. Overal om ons heen zien we het gebeuren.

De weg naar een de echte zielsverbinding met Moeder Aarde en alle leven

1.Een diep verlangen

Vaak pas echt onder ogen gezien in een heftige crisis, ziekte of het onontkoombaar heimwee om naar huis terug te keren. De verloren verbinding met de Aarde vraagt om aandacht. Het wordt vaak niet herkend; het dient zich vaak aan als burn out, depressie, verlies aan vitaliteit. Een enkele wakkere ziel ervaart het als met de handen in de grond moeten gaan, gaan lopen, zwerven etc.

Nu is het de tijd om af te dalen, inderdaad je mond op de Aarde te leggen. Je wordt geroepen om terug te keren naar de baarmoeder die je baarde!  Vaak is er grote angst; je weet dat er iets onherroepelijk zal veranderen en het gaat om zaken van leven en dood. En weerstand kan heel groot zijn; soms tot weerzin toe. Vaak is er een groot verlangen naar stilte, alleen zijn.

Ineens zie je “het”overal om je heen. Het is tijd om van de Aarde te worden.

Hoe moet het dan, en wie gaat er mee? Je leraren kom je wel tegen, weet dat in de meeste gevallen je geen ingewikkelde therapie nodig hebt. Een wijze leraar, “elder” die de weg kent, kan je nabij blijven en aanmoedigen. Het zijn soms niet menselijke leraren; let maar op wie je tegenkomt!

2. In dialoog met de natuur, met Moeder Aarde

De wereld wordt een andere plaats. Je gaat andere dingen zien, ongewone dingen opmerken.

De krachten van de kosmos ervaren in de wisseling van dag en nacht, de seizoenen.

Je gaat voelen wanneer je niet in harmonie bent met de harteklop van Moeder Aarde, als je niet afgestemd bent op haar ritme.

Het kan sterke emoties meebrengen, diepe pijn, onverklaarbare tranen, maar ook intense vreugde en verwondering.

Je gaat voelen wat echt respect en eerbied voor leven kan betekenen. Je gaat langzamer leven, eenvoudiger, nederiger. En tegelijkertijd neem je eigen ruimte in. Je mag er onvoorwaardelijk zijn.

Duizenden jaren geleden konden de dieren en de mensen elkaar verstaan. Ze spraken elkaars taal. Alle taal vindt daar zijn oorsprong; het zijn de klanken van de Aarde, muziek is het lied van de Aarde. Maar we zijn autistisch geworden; we hebben echter het vermogen om de vogels te verstaan nog diep in ons; het slaapt alleen!

Maak geregeld een “medicijn wandeling”. Kijk naar wat je tegenkomt en wat je aantrekt. Wat tot je wil spreken? Het kan van alles zijn; van een steen tot een beekje, een boom, de maan, een dier etc. Wees aanwezig met alle zintuigen open. Schrijf op wat je ziet.

Zeg dat je er bent. Vertel aan dit wezen wat je te zeggen hebt. Open je hart. Doe dit…heel lang… Vertel aan dit wezen alles wat je hebt gezien, ontdekt. Luister dan en neem waar. Luister……je krijgt een antwoord!

Je gaat ontdekken dat je niet thuisloos bent in de kosmos, helemaal alleen. Je bent opgenomen in een web van levende relaties.

Kijk naar de tekens op je weg. Lichtinval, regen, regenboog, een onverwacht geluid, iets wat je vindt, bijzondere momenten. Ga er mee om, als met een droombeeld. Laat het zich openbaren.

3.De innerlijke en uiterlijke wereld komen samen

Dit is uiteindelijk het thuiskomen. Er is geen afscheiding meer, alles is één. Maar voor dat dit kan gebeuren is er groei geweest en is een lange weg afgelegd.

We brengen de innerlijke en uiterlijke wereld samen in ceremonie, vieren. Het onzichtbare en zichtbare wordt samengebracht. Door de ceremonie leren we weer dezelfde taal te spreken en ons af te stemmen op de planten, de dieren, de rivieren, het land, de ziel en de geest.

We luisteren naar Spirit. We raken ermee vertrouwd in dromen, diepe beelden, sterke emoties, in liefde en dood, in de stem van God. Vanuit religieuze en godsdienstige ervaringen zijn velen enigszins hiermee vertrouwd, alleen is het belangrijk om nu een eigen vorm er voor te vinden.

Wind, water, vuur, bergen, regen, regenboog,vogel en vis enz.; het zijn Aarde – archetypes. Al die krachten betekenen iets; we kunnen er contact mee maken. En deze krachten kunnen ons helpen bij het vormgeven van onze zielsverbinding. Door weer Aarde te worden, ons te kunnen verbinden met al haar vormen en krachten winnen we onze ziel terug!

De krachten van de Aarde, als we ons ermee verbinden, raken ons dieper dan welke gedachte ook.Zo wil de ziel zich aan ons laten zien. Waar we diep worden aangetrokken, in wat ons raakt spreekt onze ziel tot ons en maakt ze zich kenbaar.

Zo kan de Aarde ons opnieuw geboren doen worden – op zielsniveau.

cropped-aardeverbonden-vrouw.jpgDe Gaarde, 2006                                                                      vrije foto internet

Elly Verrijt


Bron vermelding: inspiratie

Soulcraft: Crossing into the Mysteries of Nature and Psyche. Plotkin. ISBN 1- 57731-422-0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.