Het Verhaal van Onze Tijd

Het verhaal van onze tijd: de geschiedenis van de kosmos, de Aarde en alle leven.

De kosmos, het zonnestelsel en de Aarde zijn in zichzelf en in hun evolutionaire verschijnen voor de menselijke gemeenschap de primaire openbaring van dat uiteindelijke Geheim waaruit alles voortkomt.

1.Waar leven we? Waar bevinden we ons?

wereldbeeld, you are here

foto: Nasa Internet

 

Wij bevinden ons in de kosmos; er is geen plaats buiten de kosmos. De ruimte waarin wij ons bewegen ontvouwt zich binnen de kosmos. De tijd waarin wij leven, ontvouwt zich binnen de kosmos .

Wij leven in de kosmos, op de planeet Aarde: acht lichtminuten van de zon. De Zon is een miljoen maal zo groot als de Aarde.

Ons zonnestelsel bevindt zich in de Melkweg; 100.000 lichtjaren ver weg.  In het centrum van ons zonnestelsel is een zwart gat.

Ons zonnestelsel beweegt rondom de as van de kosmos; een omwenteling duurt 225 miljoen jaar. Ons zonnestelsel is één van de een triljoen sterrenstelsels. Iedere groep bestaat uit ongeveer honderd miljard sterren.

2. In een wordende en uitdijende kosmos.

In het begin van de 20e eeuw ontdekte Einstein dat de kosmos naar alle kanten uitzet. Dat wil zeggen, dat de kosmos moet zijn voortgekomen uit een bepaalde moment in de tijd. Wat hij ontdekte kon hij niet bevatten. Het veranderde zijn hele leven. Hij kon uiteindelijk aanvaarden dat heel de kosmos zich uitbreidt en nog altijd in ontwikkeling is. Wat wij nu kunnen bevatten is wat we weten na miljarden jaren geschiedenis van de Kosmos. Wat de Kosmos nog ooit worden zal, kunnen we nu niet weten.\

Bij het onderzoeken van de kosmos zien wetenschappers, waar ze ook kijken hoe clusters van sterren met een grote snelheid zich vanuit het centrum verplaatsen. Daarom zeggen we dat het universum zich uitbreidt, uitdijt. Als we de beweging van de sterren in omgekeerde richting zien, dan komt alles weer uit op hetzelfde punt uit. Zo weten we nu hoe de Kosmos is ontstaan. We hebben geleerd dat de Kosmos en alles wat ooit geworden is, ontstaan is uit iets zo groot als het puntje van een speld. Dat noemen we de oorspronkelijke Vuurbal. Deze uitbarsting van energie is zo groot geweest dat alle planeten, sterren, zonnestelsels en constellaties erin verdwijnen.

Dit is creativiteit, scheppingskracht. We denken bij creativiteit vaak in termen van een menselijke mogelijkheid. Maar laten we eens stilstaan bij de scheppingskracht die heel het universum doordringt.

3.Een nieuwe functionele Kosmologie: therapie voor onze cultuur en onze tijd.

Wat is een kosmologie en waarom is het belangrijk om een functionele kosmologie te hebben? Kosmologie is de geschiedenis van het ontstaan, de ontwikkeling en de bestemming van de kosmos vanuit een wetenschappelijk oogpunt. Vanuit de traditie is het de studie van de kosmos en de plaats van de mens daarin. Het is zowel een wetenschappelijk als ook een religieus begrip.

Twee van de grootste kosmologen uit de christelijke traditie zijn Thomas van Aquino en Dante. De bekendste kosmologen uit onze tijd zijn Carl Sagan en Stephen Hawking.

Kosmologie zoekt naar een antwoord op de vraag van alle mensen van alle tijden: wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat heb ik hier te doen?

De fundamentele weg die ieder mens te gaan heeft, is de weg naar het centrum. Thuiskomen in de kosmos, weten waar we wonen. Weer gevoelig worden voor alles om ons heen.

Ieder kind kan het verhaal leren en horen:

Jij komt voort uit de energie en kracht

die heel de kosmos tot stand heeft gebracht;

het begin van de kosmos, is ook jouw begin..

Jij bent geboren uit het vuur dat de sterren vormde,

dat vuur leeft in jou.

 

big bang nasa 1

Begin. Afbeelding NASA

 

Alles komt voort uit een ultiem geheim, mysterie. Wat was er voor de vuurbal, is dezelfde vraag als waar komt alles vandaan, hoe is alles ontstaan.  Als we dieper binnengaan in het grote verhaal over het ontstaan van alle dingen, zullen we ontdekken hoe er steeds nieuwe dingen ontstaan in de kosmos. Als de vuurbal niet een bron van openbaring is, wat dan wel?

Mensen hebben altijd gezocht naar het begin van het bestaan. Heel de wetenschap is in de kern de ontwikkeling van de gevoeligheid en de ideeën die nodig zijn om te kunnen verstaan wat er om ons heen gebeurt. De plaats waar het Universum is geboren is 15 miljard lichtjaar van ons verwijderd.

Veel geleerden vinden dit de allerbelangrijkste ontdekking van onze tijd. Daarvoor is heel veel onderzoek nodig geweest. Maar een nog grotere uitdaging dan al het geduld en de inzet van ontelbare wetenschappers is de betekenis van dit alles te vinden voor het leven van de mensen nu.

De eerste ontdekkingen m.b.t. de Kosmos, vierhonderd jaar geleden brachten een splitsing teweeg tussen geloof en wetenschap. Het was immers een inbreuk op de traditionele wereldbeelden van die tijd. Nu zijn we op het punt gekomen dat het wetenschappelijk verstaan van het universum en de intuïtie van de mens omtrent de zin en de bestemming van het bestaan elkaar steeds meer vinden.

Wetenschap gaat nu een fase van wijsheid binnen. Het gaat om de betekenis van de mens in een zich ontwikkelende kosmos. Hieruit kan een nieuwe vitaliteit voortkomen, een vitaliteit die we zo hard nodig hebben bij de vragen waarvoor we ons als mensen temidden van de gemeenschap van leven op Aarde nu gesteld zien.

Dit nieuwe bewustzijn begint mensen te veranderen. Maar we hebben er nog amper woorden voor. Wat we nodig hebben is een voortdurende contemplatie van het universum en het ontstaan van alles. Leren hoe alles tot stand gekomen is, leren hoe het universum werkt en dit weten en ontdekken verbinden met ons dagelijks leven. Daaruit licht een nieuwe manier van menselijk bestaan op.

Het zoeken van de mens naar het begin van de Kosmos is er geweest sinds er menselijk bewustzijn was. Wat betekent het om mens te zijn in de kosmos? En deze vraag moet in iedere tijd weer opnieuw beantwoord worden.

Mensen hebben de heilige verhalen verteld en doorgegeven om antwoord te krijgen op hun vragen over de zin van het bestaan. Iedere tijd moet opnieuw een eigentijds antwoord op de bestaansvragen. Ook wij in onze tijd staan voor die dringende vragen.

In onze religie en geloof staan we stil bij de diepe vragen van de kosmos in de context van de klassieke geschriften. Maar leggen we de verbindingen wel diep genoeg? Met de actuele werkelijkheid van grond, lucht, water, de miljoenen jaren dat de Aarde met al haar leven zich ontwikkelde en het hele proces waardoor alles tot stand is gekomen. Dit alles wordt gezien en gehanteerd als wetenschap en is losgeraakt van de vragen naar zingeving.

DE OUDE KOSMOLOGIE functioneert niet langer, als gevolg van het moderne denken. We schijnen de diepere vragen niet meer te kunnen stellen in onze huidige wereld. Maar om volop mens te worden en onze plaats in te leren nemen in het grote geheel, zullen we weer rond het vuur moeten zitten en luisteren. Want wie wijdt de kinderen van nu in de kosmos in?

“Als reclame de scheppende kracht kan zijn in het vormen van het wereldbeeld van onze kinderen, dan is het hard nodig om een ander verhaal te vertellen over de KOSMOS en het leven.” Br. Swimme.

 

Kosmologie 2009

Inspiratie: Br. Swimme

Samenstelling Elly Verrijt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.