Welkom

 

Welkom op deze weblog. Fijn dat u deze site gevonden heeft. Ik hoop dat we elkaar regelmatig zullen treffen!  U zult steeds weer verhalen en informatie vinden over de Aarde en haar leven en over zaken die me diep raken op het pad van mijn groeiende verbondenheid met de Aarde. Verhalen ook over gelijkgezinden, mensen die ik ontmoet en die met mij met passie en inspiratie zich inzetten voor het behoud van de Aarde en haar leven en een duurzame Aardegemeenschap. Hoe we ons verhouden tot de Aarde en haar leven, en hoe we ons onlosmakelijk verbonden mogen weten met heel de geschiedenis van leven, vanaf het Begin tot nu toe, is het centrale thema in deze pagina’s en categorieën.

Laten we ons openstellen voor de inspiratie en leiding die voortkomt uit onze verbinding met Moeder Aarde en heel de natuur en van vele andere bronnen. We zijn allemaal kinderen van de Aarde en hebben onze eigen inspiratie en wijsheid. Laten we die vrijmoedig en met veel vreugde aan elkaar doorgeven. Dat is mijn intentie met deze vernieuwde weblog.

 Zij, onze Moeder de Aarde spreekt en zegt:

“Je zult nooit van de Aarde gescheiden zijn, ze heeft je voortgebracht.

Je zult nooit van de Bron van alles wat geschapen is gescheiden zijn.

Stem je af op Mijn Stilte; we zullen het leven bewaren en behoeden”.  

Elly Verrijt

We schrijven nu 2020, midden in de pandemie die ons allen treft over heel de wereld. We vragen ons af wat dit alles betekent voor ieder van ons, voor onze samenleving en voor heel de gemeenschap van leven. Wat is de diepere betekenis van dit alles, als we tenminste aannemen dat dit een betekenis zou moeten hebben.

Hoe kan ons hart, ons innerlijk sterk worden en blijven bij alles wat we dagelijks zien aan brutaliteiten en geweld? Hoe kunnen we de grond onder onze voeten niet verliezen bij alles wat ons overkomt. Hoe kunnen we onze spirituele groei aandacht blijven geven en steeds weer voeden?

Deze weblog gericht aan hen die met hun gaven en potentie, een goede toekomst mee mogelijk maken

Heel regelmatig zal ik teksten voor studie en reflectie, suggesties voor meditaties, proces werk toevoegen. Ik schrijf vanuit mijn Christelijke achtergrond voor mensen van allerlei spirituele en godsdienstige achtergronden en ga uit van een interreligieuze spiritualiteit.

De pagina’s van deze weblog zijn een introductie op de informatie en processen die verder uitgewerkt worden in de categorieën. Ik hoop dat u daarin uw weg vindt.

De Engelse blog Earth Connections  kunt u bereiken op http//earthconnections.ecologyspir.nl.

Deze blog is zo ingericht, dat u een geleid leerproces kunt volgen in Ecologisch Leiderschap. Mogelijk is het Engels geen probleem voor u is. Kijkt uit naar de mogelijkheid voor een Nederlandse vertaling via Google. Zo kunt u er toch uw voordeel mee doen.

Ik wens u veel inspiratie en licht op uw weg.

Elly Verrijt


 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Mijn weg

Mijn verhaal begint in de Peel in 1944. Ik groeide op een boerderij op en kreeg de verbondenheid met de grond en de natuur van daaruit mee. Ik volgde een opleiding voor land- en tuinbouwlerares en werkte enkele jaren in het beroepsonderwijs. Na aansluiting bij  de Medische Missiezusters, vertrok ik in 1969 naar Java, Indonesië. Daar werkte ik tot 1981 o.a. als voedingsdeskundige in de arme dorpen in M. Java . Toen keerde ik terug naar Nederland, gedwongen door regels omtrent visum en werkvergunning.

Via allerlei opleidingen en ervaringen kwam ik steeds dieper thuis in persoonlijke coaching, spirituele begeleiding en therapie en later meer en meer in spiritueel ecologische vorming en veranderingsprocessen. De kritische situatie waarin de Aarde zich bevindt en hoe we ons daartoe kunnen verhouden is een rode draad in mijn visie en werk voor spirituele groei.

Komende uit de Christelijke traditie van Spiritueel Begeleidingswerk werd mijn ervaring heel erg verrijkt en verdiept toen ik in 1986-1987 studeerde aan het Institute of Spiritual Leadership aan de Loyola Universiteit in Chicago, USA. Met deze brede basis vervolgde ik mijn werk in Healing processen, persoonlijke verandering en retraite werk.

In 1992 kwam ik in een heel diepe existentiële crisis terecht door de Bijna Dood Ervaring toen een vliegtuig op de flat viel in Amsterdam, waar ik toen woonde. Ik overleefde en deze ervaring bleek de toegang te zijn tot een veel dieper kosmisch bewustzijn en een wakker worden voor de situatie waarin de Aarde verkeert, – onze huidige ecologische crisis- .  Mijn passie voor de Aarde en haar leven, zo duidelijk aanwezig in mijn vroege jeugd, laaide weer op.

Het bracht me in 1998 in Genesis Farm, een studie- en ervaringscentrum voor Ecologisch Leven en Spiritualiteit. Bij terugkeer richtte ik in 1999 in Udenhout ( N.Br.) De Gaarde op, een leerplek voor Ecologische Spiritualiteit. ( 1999-2009) In die jaren mocht ik veel mensen initiëren in een kosmische visie en een nieuw wereldbeeld en ondersteunen in de transformaties die daardoor plaatsvonden en leidden tot diepgaande heling en nieuwe hoop. Velen van hen gingen zich meer en meer engageren voor een meer duurzame leefstijl en Aarde-gemeenschap.

Meditatie, rituelen, vieringen bleken de bron van nieuwe inspiratie en passie. Mijn ervaring van het Heilige en van God leidde me terug naar het mystieke pad van mijn jeugd: thuis in een diepe verbondenheid met kosmos en Aarde. Ik raakte meer en meer bekend en thuis in Ecologische Spiritualiteit, o.a. in de Christelijke Theologische Traditie, de mystieke visie van Hildegarde van Bingen, de inspiratie van de oorspronkelijke bewoners van de Aarde en vooral ook de huidige inzichten in de Nieuwe Wetenschappen (van bewustzijn) en de geschiedenis van kosmos en Evolutie.

In 2009 was het tijd om De Gaarde over te dragen aan een groep gepassioneerde Aardewerkers. Sinds 2011 stroomt de ervaring en inspiratie van De Gaarde verder o.a. in Aardewijs. (Zie website www. Aardewijs.nl)

Nadat ik afscheid had genomen van De Gaarde ging mijn weg verder in Z.O. Azië  waar ik van 2009-2014  in Indonesia en de Filippijnen retraites en trainingen gaf in Ecologische Spiritualiteit en Ecologisch Leiderschap. In 2019 volgde een aantal trainingen in Ecologische Spiritualiteit in Oost Afrika ( Kenya, Oeganda en Malawi.)

Daar en op vele andere plaatsen heb ik mijn kennis en wijsheid mogen overdragen en blijf ik betrokken. Nu geniet ik van een rustiger leven van studie, meditatie en schrijven. De overvloed van alles wat ik heb ontvangen van zovele mensen – mede Aardebewoners – deel ik graag via mijn weblogs en andere kanalen.

IFRS

program IFRS Filippijnen 2009

 

Bijgewerkt, juli 2017